JUDr. Monika Kurjaková

 1. Active judge at the court Okresný súd Námestovo, we register 807 hearings and 946 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 15 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 2.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 566 days and on average was assigned 137 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 57
 • Number of confirmed judgements – 33

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 222 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 96 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 57 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 39% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 96,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 253 – 268. mieste. Za kvalitu získal 6,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 14.3.2013 – Určovacie žaloby
 • 2012 – 7
 • 2011 – 1; 2012 – 7; 2013 – 14.3.2013 – Určovacie žaloby
 • 2011 – 1

Published judgements

 1. Uznesenie – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie vlastníctva k… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie práva prachodu… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 785,48 Eur Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, O neplatnosť kúpnych zmlúv a… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, - o zaplatenie 146,92 EUR s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Vydanie bezdôvodného obohatenia… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vyrovnanie za teplo v roku 2018 Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod manželstva a úprava práv… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva a úprava… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Zmena úpravy výkonu… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie, že nehnuteľnosti… Hearing was held on

 4. Vyhlásenie rozsudku, Splnenie povinnosti vyplývajúcej zo… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 7. Vyhlásenie rozsudku, Náhrada škody z ublíženia na zdraví Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Splnenie povinnosti… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vrátenie daru a určenie… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.