JUDr. Viera Kvetková

 1. Active judge at the court Okresný súd Rimavská Sobota, we register 1,820 hearings and 2,167 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 16 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1521 days in the period and was assigned on average 21 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 35 from 40 possible points and ranked on 3 – 4. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 23 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 83.6% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 342
 • Number of Affirmed Decisions – 286

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.7% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 169.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 72 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 9 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 12.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 242.2% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1071 days in the period and was assigned on average 25 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 29 from 40 possible points and ranked on 74 – 90. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 17 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 83.2% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 131
 • Number of Affirmed Decisions – 109

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.3% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 339 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 575 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 28 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 4.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 110.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 648 days and on average was assigned 186 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 50% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 34
 • Number of confirmed judgements – 17

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 351 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 512 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 247 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 46% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 101,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 631 – 635. mieste. Za kvalitu získal 6,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni, seminár "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici – 1 deň ako poslucháč
 • 2012 – vzdelávacie podujatie "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu (BB, ZA)" – 1 deň, školenie v Omšení Vybrané problémy v O. s. p. – 2 dni
 • 2011 – 1 deň – seminár Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu, 2 dni – seminár Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností; 2012 – vzdelávacie podujatie "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu (BB, ZA)" – 1 deň, školenie v Omšení Vybrané problémy v O. s. p. – 2 dni ; 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni, seminár "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici – 1 deň ako poslucháč
 • 2011 – 1 deň – seminár Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu, 2 dni – seminár Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností

Published judgements

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 14304,98 Eur s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 4827,97 Eur s… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 231,98 Eur s… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 234,46 Eur s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 70,70 Eur s… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 141,39 Eur s… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 307,42 € s… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.