JUDr. Ladislav Lóška

 1. Active judge at the court Okresný súd Lučenec, we register 2,973 hearings and 2,240 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 24 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1514 days in the period and was assigned on average 130 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 22 from 40 possible points and ranked on 285 – 316. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 62.7% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 271
 • Number of Affirmed Decisions – 170

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.8% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 3.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 93.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 104 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 33 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 31.7% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 106.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1052 days in the period and was assigned on average 101 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 214 – 237. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 19 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 63.3% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 207
 • Number of Affirmed Decisions – 131

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.4% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 112 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 122 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 0 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 0% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 95.9% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 622 days and on average was assigned 144 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 96
 • Number of confirmed judgements – 49

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 17 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 15 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 3 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 4,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 101,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 54 – 64. mieste. Za kvalitu získal 7 z 15 možných bodov, za efektivitu 21,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 25.04.2013 – 26.04.2013 – Pracovné stretnutie sudcov KS BB
 • 2012 – 0 dní
 • 2011 – 0; 2012 – 0 dní; 2013 – 25.04.2013 – 26.04.2013 – Pracovné stretnutie sudcov KS BB
 • 2011 – 0

Published judgements

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin nebezpečného… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Ladislav Lóška
  Defendant – E. H.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin ublíženia na… Hearing will be held on

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin lúpeže Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Ladislav Lóška
  Defendant – J. H.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin nebezpečného… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Ladislav Lóška
  Defendant – O. U.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokračovací zločin… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Ladislav Lóška
  Defendant – I. Q.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin krádeže Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Ladislav Lóška
  Defendant – I. N.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin krádeže Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Ladislav Lóška
  Defendant – H. T.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Ladislav Lóška
  Defendant – R. I.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin neoprávneného… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Ladislav Lóška
  Defendant – M. O.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prepustenie z výkonu… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin znásilnenia Hearing was held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Ladislav Lóška
  Defendant – L. S.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin lúpeže Hearing was held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Ladislav Lóška
  Defendant – P. F.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin neoprávneného… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Ladislav Lóška
  Defendant – C. I.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin ublíženia na… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Ladislav Lóška
  Defendant – L. Y.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin ublíženia na… Hearing was held on

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin poškodzovania… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Ladislav Lóška
  Defendant – L. J.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin výtržníctva Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin nebezpečného… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Ladislav Lóška
  Defendant – D. O.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin krádeže Hearing was held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Ladislav Lóška
  Defendant – P. S.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obzvlášť závažný zločin… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Ladislav Lóška
  Defendant – R. B.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.