JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava I, we register 3,484 hearings and 2,248 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 16 years.
 2. The judge has been nominated to function for more than 16 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1464 days in the period and was assigned on average 71 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 8.5 from 40 possible points and ranked on 639 – 640. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 4 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 60.8% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 189
 • Number of Affirmed Decisions – 115

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.7% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 4.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 797.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 555 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 332 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 59.8% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 84.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1045 days in the period and was assigned on average 46 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 15 from 40 possible points and ranked on 623 – 638. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 9 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 60.3% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 141
 • Number of Affirmed Decisions – 85

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.3% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 4.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 687 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 459 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 270 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 58.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 116.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 638 days and on average was assigned 105 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 59
 • Number of confirmed judgements – 37

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1135 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 619 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 428 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 65,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 84% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 10,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 700 – 705. mieste. Za kvalitu získal 8,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 2,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Seminár – 3
 • 2012 – Seminár – 5
 • 2011 – seminír – 1; 2012 – Seminár – 5; 2013 – Seminár – 3
 • 2011 – seminír – 1

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1590 Eur s… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 23209,25 Eur s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 53482,98 Eur s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody a o… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neexistencie práva Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 734,96 Eur s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.025.583,60 Eur s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2700 Eur s… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 62796,82 Eur Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie popretých… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 47646,42 Eur s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neúčinnosti… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 16113,96 Eur s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 26713,08 Eur s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na vydanie… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, odporovacia žaloba o… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 1 597,91 Eur s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 148,5 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.