KSBA 1S/9/2012 – NSSR 5Sžp/9/2013 ,
Správne právo – Žaloby proti právoplatným Public judicial proceeding lasted since until

For the proceeding we register 2 hearings and 2 judgements.

Courts – Krajský súd Bratislava and Najvyšší súd Slovenskej republiky

Judges – JUDr. Nora Majerníková, JUDr. Monika Valašíková, PhD., and JUDr. Jana Baricová

Information about the proceeding events were obtained from the documents published at the portal of the Ministry of Justice of Slovak Republic.