Najvyšší súd Slovenskej republiky Župné nám. 13, 831 53 Bratislava

At the court there are 120 judges working.

For the court we register 1,761 hearings and 23,089 judgements.

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Alexandra Važanová
Tel. číslo:

Adresa

Najvyšší súd Slovenskej republiky
Župné nám. 13
831 53 Bratislava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Pracovisko: Panónska cesta 11, 85104 Bratislava Informácie pre účastníkov konania a ich právnych zástupcov o stave súdneho konania V deň pred štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja platí čas pre štúdium spisov ako v piatok: od 08:00 – 13:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Pracovisko: Panónska cesta 11, 85104 Bratislava E-mail pre podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom Informácie pre podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Šikuta, PhD. a podpredseda je JUDr. Andrea Moravčíková, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Alena Adamcová

sudkyňa

81

533

JUDr. Tatiana Aschenbrennerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Bajánková

sudkyňa

115

155

JUDr. Martin Bargel

sudca

45

37

JUDr. Igor Belko

sudca

8

797

JUDr. Jozef Bella

sudca

0

0

JUDr. Martin Bialončík

sudca

0

0

JUDr. Ladislav Boroň

sudca

0

0

JUDr. Peter Brňák

sudca

30

196

JUDr. Jozef Buchta

sudca

0

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

0

0

JUDr. Peter Dukes

sudca

0

0

JUDr. Libor Duľa

sudca

0

21

JUDr. Pavol Dzurilla

sudca

0

0

JUDr. Pavol Farkaš

sudca

20

67

JUDr. Emil Franciscy

sudca

22

180

JUDr. Jaroslava Fúrová

sudkyňa

19

579

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

23

31

JUDr. Ing. Miroslav Gavalec

sudca

86

737

JUDr. Nora Halmová

sudkyňa

10

205

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

66

36

JUDr. Alexandra Hanusová

sudkyňa

0

0

JUDr. Štefan Harabin

sudca

3

26

JUDr. Peter Hatala

sudca

26

35

JUDr. Helena Haukvitzová

sudkyňa

22

133

JUDr. Jana Henčeková

sudkyňa

0

647

JUDr. Martin Holič

sudca

10

65

JUDr. Daniel Hudák

sudca

0

48

JUDr. Jana Hullová

sudkyňa

13

366

JUDr. Ivana Izakovičová

sudkyňa

4

214

JUDr. Miroslava Janečková

sudkyňa

3

33

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Kandera

sudca

0

0

JUDr. Milan Karabín

sudca

0

2

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

0

0

JUDr. Petr Kaňa

sudca

40

0

JUDr. Anežka Kellová

sudkyňa

0

0

Mikuláš Kerekeš

sudca

0

0

JUDr. Emil Klemanič

sudca

3

0

JUDr. PhD. Gabriela Klenková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Kliment

sudca

59

43

JUDr. Sergej Kohut

sudca

0

0

JUDr. Judita Kokolevská

sudkyňa

31

386

JUDr. Jozef Kolcun

sudca

35

258

JUDr. Jana Kostolanská

sudkyňa

7

6

JUDr. Elena Kováčová

sudkyňa

103

686

JUDr. Peter Krajčovič

sudca

2

37

JUDr. Dušan Krč - Šebera

sudca

2

0

Ľubomíra Kúdelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Soňa Langová

sudkyňa

1

0

JUDr. Ladislav Liščák

sudca

0

0

JUDr. Ivan Machyniak

sudca

4

217

JUDr. Vladimír Magura

sudca

1

23

JUDr. Juraj Majchrák

sudca

0

0

JUDr. Ivan Majerík

sudca

0

0

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

3

15

JUDr. Gabriela Mederová

sudkyňa

9

162

Mgr. Peter Melicher

sudca

14

675

JUDr. Soňa Mesiarkinová

sudkyňa

19

173

JUDr. Jozef Milučký

sudca

23

400

JUDr. Beáta Miničová

sudkyňa

24

207

JUDr. Štefan Minárik

sudca

0

0

JUDr. Milan Morava

sudca

77

650

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

podpredseda

0

0

JUDr. František Mozner

sudca

5

10

JUDr. Ivana Nemčeková

sudkyňa

2

56

JUDr. Viera Nevedelová

sudkyňa

74

1 046

JUDr. Miroslav Ondráček

sudca

0

0

JUDr. Ladislav Palenčár

sudca

0

0

JUDr. Peter Paluda

sudca

89

59

Mgr. Soňa Pekarčíková

sudkyňa

5

27

JUDr. Viera Petríková

sudkyňa

96

191

JUDr. Martin Piovartsy

sudca

35

36

Mgr. Viliam Pohančeník

sudca

1

140

JUDr. Beata Poláková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Alena Poláčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alena Poláčková

sudkyňa

0

160

JUDr. Katarína Pramuková

sudkyňa

18

221

JUDr. Lenka Praženková

sudkyňa

4

61

JUDr. Alena Priecelová

sudkyňa

24

216

JUDr. PhD. Patrik Príbelský

sudca

0

0

JUDr. Ivan Rumana

sudca

48

974

JUDr. Eva Sakálová

sudkyňa

11

69

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

2

10

JUDr. Jana Serbová

sudkyňa

105

54

JUDr. Elena Siebenstichová

sudkyňa

5

91

JUDr. PhD. Marián Sluk

sudca

0

0

JUDr. Daniela Sučanská

sudkyňa

15

167

JUDr. Alena Svetlovská

sudkyňa

25

175

JUDr. PhD. Radoslav Svitana

sudca

0

0

JUDr. Jaromír Svoboda

sudca

0

0

JUDr. Peter Szabo

sudca

5

18

JUDr. Dušan Szabó

sudca

0

0

JUDr. Pavel Toma

sudca

0

0

JUDr. Pavol Toman

sudca

0

2

Mgr. Marián Trenčan

sudca

0

0

JUDr. PhD. Mária Trubanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Mária Usačevová

sudkyňa

0

6

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

22

8

JUDr. Magdaléna Vetríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Vladik

sudca

39

220

JUDr. Dana Wänkeová

sudkyňa

35

11

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

11

1

JUDr. Jana Zemaníková

sudkyňa

13

197

JUDr. PhD. Jana Zemková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Zemková

sudkyňa

70

815

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

4

63

Mgr. Dušan Čimo

sudca

12

145

JUDr. Zuzana Ďurišová

sudkyňa

90

923

JUDr. Štefan Šatka

sudca

0

1

JUDr. Lubor Šebo

sudca

73

396

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

2

49

JUDr. PhD. Ján Šikuta

predseda

0

0

JUDr. Alena Šišková

sudkyňa

10

28

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

11

75

JUDr. Valéria Špátová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Štift

sudca

16

0

JUDr. Jozef Šutka

sudca

0

0

JUDr. Jozef Ťapák

sudca

0

0

Anna Žáková

sudkyňa

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Alena Adamcová

sudkyňa

81

533

JUDr. Tatiana Aschenbrennerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Auxt

sudca

0

8

JUDr. CSc. Eva Babiaková

sudkyňa

63

323

JUDr. Jana Bajánková

sudkyňa

115

155

JUDr. Edita Bakošová

sudkyňa

3

128

JUDr. Martin Bargel

sudca

45

37

JUDr. Jana Baricová

sudkyňa

1

224

JUDr. Emil Bdžoch

sudca

0

7

JUDr. Igor Belko

sudca

8

797

JUDr. Jozef Bella

sudca

0

0

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

0

182

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

0

15

JUDr. PhD. Elena Berthotyová

sudkyňa

0

0

JUDr. Elena Berthotyová

sudkyňa

2

550

JUDr. Martin Bialončík

sudca

0

0

JUDr. Ladislav Boroň

sudca

0

0

JUDr. Peter Brňák

sudca

30

196

JUDr. Jozef Buchta

sudca

0

0

JUDr. Igor Burger

sudca

0

4

JUDr. Jana Cisárová

sudkyňa

0

115

JUDr. Milan Deák

sudca

0

22

JUDr. Viliam Dohňanský

sudca

3

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

0

0

JUDr. Peter Dukes

sudca

0

0

JUDr. Libor Duľa

sudca

0

21

JUDr. Pavol Dzurilla

sudca

0

0

JUDr. Anna Elexová

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Farkaš

sudca

20

67

JUDr. Ľubica Filová

sudkyňa

0

10

JUDr. Emil Franciscy

sudca

22

180

JUDr. Margita Fridová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslava Fúrová

sudkyňa

19

579

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

0

0

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

23

31

JUDr. Ing. Miroslav Gavalec

sudca

86

737

JUDr. Gabriela Gerdová

sudkyňa

0

139

JUDr. Ladislav Górász

sudca

9

193

JUDr. Nora Halmová

sudkyňa

10

205

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

66

36

JUDr. Alexandra Hanusová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ida Hanzelová

sudkyňa

0

175

JUDr. Štefan Harabin

sudca

3

26

JUDr. Jozef Hargaš

sudca

42

632

JUDr. Peter Hatala

sudca

26

35

JUDr. Helena Haukvitzová

sudkyňa

22

133

JUDr. Jana Henčeková

sudkyňa

0

647

JUDr. Martin Holič

sudca

10

65

JUDr. Júlia Horská

sudkyňa

0

0

JUDr. Danica Horváthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Hudobová

sudkyňa

0

0

JUDr. Daniel Hudák

sudca

0

48

JUDr. Jana Hullová

sudkyňa

13

366

JUDr. Ivana Izakovičová

sudkyňa

4

214

JUDr. Ing. Anton Jakubík

sudca

0

0

JUDr. Miroslava Janečková

sudkyňa

3

33

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Kandera

sudca

0

0

JUDr. Milan Karabín

sudca

0

2

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

0

0

JUDr. Petr Kaňa

sudca

40

0

JUDr. Anežka Kellová

sudkyňa

0

0

Mikuláš Kerekeš

sudca

0

0

JUDr. Emil Klemanič

sudca

3

0

JUDr. PhD. Gabriela Klenková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Kliment

sudca

59

43

JUDr. Sergej Kohut

sudca

0

0

JUDr. Judita Kokolevská

sudkyňa

31

386

JUDr. Jozef Kolcun

sudca

35

258

JUDr. Jana Kostolanská

sudkyňa

7

6

JUDr. Elena Kováčová

sudkyňa

103

686

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

3

27

JUDr. Peter Krajčovič

sudca

2

37

JUDr. Elena Krajčovičová

sudkyňa

0

4

JUDr. Branislav Král

sudca

3

25

JUDr. Dušan Krč - Šebera

sudca

2

0

Ľubomíra Kúdelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Soňa Langová

sudkyňa

1

0

JUDr. Stanislav Lehoťák

sudca

0

0

JUDr. Milan Lipovský

sudca

0

3

JUDr. Darina Ličková

sudkyňa

0

137

JUDr. Ladislav Liščák

sudca

0

0

JUDr. Ivetta Macejková

sudkyňa

63

6

JUDr. Ivan Machyniak

sudca

4

217

JUDr. Vladimír Magura

sudca

1

23

JUDr. Juraj Majchrák

sudca

0

0

JUDr. Ivan Majerík

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Marková

sudkyňa

23

241

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

3

0

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

3

15

JUDr. Gabriela Mederová

sudkyňa

9

162

Mgr. Peter Melicher

sudca

14

675

JUDr. Soňa Mesiarkinová

sudkyňa

19

173

JUDr. Štefan Michálik

sudca

16

80

JUDr. Jozef Milučký

sudca

23

400

JUDr. Beáta Miničová

sudkyňa

24

207

JUDr. Štefan Minárik

sudca

0

0

JUDr. Marta Molnárová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Morava

sudca

77

650

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

podpredseda

0

0

JUDr. František Mozner

sudca

5

10

JUDr. Pavol Naď

sudca

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

sudkyňa

2

56

JUDr. Viera Nevedelová

sudkyňa

74

1 046

JUDr. Miroslav Ondráček

sudca

0

0

JUDr. Ladislav Palenčár

sudca

0

0

JUDr. Peter Paluda

sudca

89

59

Mgr. Soňa Pekarčíková

sudkyňa

5

27

JUDr. Viera Pepelová

sudkyňa

2

163

JUDr. Anna Petruľáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Petríková

sudkyňa

96

191

JUDr. PhD. Anna Peťovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Piovartsy

sudca

35

36

Mgr. Viliam Pohančeník

sudca

1

140

JUDr. Beata Poláková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Alena Poláčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alena Poláčková

sudkyňa

0

160

JUDr. CSc. Janka Posluchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Pramuková

sudkyňa

18

221

JUDr. Vladimír Pravda

sudca

0

0

JUDr. Lenka Praženková

sudkyňa

4

61

JUDr. Alena Priecelová

sudkyňa

24

216

JUDr. PhD. Petra Príbelská

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Patrik Príbelský

sudca

0

0

JUDr. Marianna Reiffová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zdenka Reisenauerová

sudkyňa

158

1 034

JUDr. Ivan Rumana

sudca

48

974

JUDr. Eva Sakálová

sudkyňa

11

69

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

2

10

JUDr. Juraj Seman

sudca

2

4

JUDr. Jana Serbová

sudkyňa

105

54

JUDr. Elena Siebenstichová

sudkyňa

5

91

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

2

47

JUDr. PhD. Marián Sluk

sudca

0

0

JUDr. Harald Stiffel

sudca

0

0

JUDr. Daniela Sučanská

sudkyňa

15

167

JUDr. Alena Svetlovská

sudkyňa

25

175

JUDr. PhD. Radoslav Svitana

sudca

0

0

JUDr. Jaromír Svoboda

sudca

0

0

JUDr. Peter Szabo

sudca

5

18

JUDr. Dušan Szabó

sudca

0

0

JUDr. PhD. Viola Takáčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavel Toma

sudca

0

0

JUDr. Pavol Toman

sudca

0

2

Mgr. Marián Trenčan

sudca

0

0

JUDr. Oľga Trnková

sudkyňa

10

228

JUDr. PhD. Mária Trubanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jarmila Urbancová

sudkyňa

2

114

JUDr. Mária Usačevová

sudkyňa

0

6

JUDr. PhD. Monika Valašíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

22

8

JUDr. Ing. Tomáš Valovič

sudca

0

0

JUDr. Magdaléna Vetríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alexander Vietor

sudca

0

0

JUDr. Martin Vladik

sudca

39

220

JUDr. Dana Wänkeová

sudkyňa

35

11

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

11

1

JUDr. Jana Veselá Zemaníková

sudkyňa

5

17

JUDr. Jana Zemaníková

sudkyňa

13

197

JUDr. PhD. Jana Zemková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Zemková

sudkyňa

70

815

JUDr. Elena Závadská

sudkyňa

0

124

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

4

63

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

1

0

JUDr. Alžbeta Černičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Agneša Čierna

sudca

0

0

Mgr. Dušan Čimo

sudca

12

145

JUDr. Rudolf Čirč

sudca

19

146

JUDr. Zuzana Ďurišová

sudkyňa

90

923

JUDr. Milan Ľalík

sudca

4

24

JUDr. Ľudmila Šamková

sudkyňa

0

0

JUDr. Štefan Šatka

sudca

0

1

JUDr. Lubor Šebo

sudca

73

396

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

2

49

JUDr. PhD. Ján Šikuta

predseda

0

0

JUDr. Gabriela Šimonová

sudkyňa

3

21

JUDr. Alena Šišková

sudkyňa

10

28

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

11

75

JUDr. Valéria Špátová

sudkyňa

0

0

JUDr. Mária Šramková

sudkyňa

0

43

JUDr. Jozef Štefanko

sudca

0

0

JUDr. René Štepánik

sudca

0

0

JUDr. Peter Štift

sudca

16

0

JUDr. Jozef Šutka

sudca

0

0

JUDr. Daniela Švecová

sudkyňa

5

57

JUDr. Jozef Ťapák

sudca

0

0

Anna Žáková

sudkyňa

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 329/1, 3 Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 329/1, 3 Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 422b/1, 2a,b Tr.zák. a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 329/1, 3 Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 57 000 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 54 570 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie veriteľa pohľadávky a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .