Mgr. Raul Pospíšil

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava II, we register 3,662 hearings and 2,819 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 24 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 15
 • Delays prior to case assignment – 3

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1493 days in the period and was assigned on average 13 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 13 from 40 possible points and ranked on 603 – 606. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 7 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 62.3% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 162
 • Number of Affirmed Decisions – 101

An appeal against the judge's judgements is filed in 7% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 971.6 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 378 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 304 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 80.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 161.4% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 14
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1027 days in the period and was assigned on average 16 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 15.5 from 40 possible points and ranked on 601 – 622. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 9.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 62.6% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 99
 • Number of Affirmed Decisions – 62

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.4% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 456 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 517 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 229 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 44.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 88.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 11 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 645 days and on average was assigned 131 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 61
 • Number of confirmed judgements – 35

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 340 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 418 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 251 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 49,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 124,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 519 – 534. mieste. Za kvalitu získal 8 z 15 možných bodov, za efektivitu 10 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil na žiadnej vzdelávacej aktivite.
 • 2012 – Sudca mal zastavený nápad od 01.01.2012 do 28.02.2012 z dôvodu vysokého počtu nevybavených vecí v oddelení C,Cpr.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít; 2012 – Sudca sa nezúčastnil na žiadnej vzdelávacej aktivite.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca mal zastavený nápad od 01.01.2012 do 28.02.2012 z dôvodu vysokého počtu nevybavených vecí v oddelení C,Cpr.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Published judgements

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zriadenie práva… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť dražby Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 139,88 € s prísl. Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 25 004,08 € s prísl. Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť zmluvy, bezdôv.… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody + náhrada… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právneho… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 10 721,16 € s prísl.… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľností Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právneho… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 139,88 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 4 384,79 € s prísl. (upomínacie… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 2 132,63 € s prísl. (upomínacie… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz - 3 742,47 € s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 1 430,65 €… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 3 045,74 €… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.