JUDr. Janka Pravotiaková

 1. Active judge at the court Okresný súd Košice I, we register 966 hearings and 2,218 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 25 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1329 days in the period and was assigned on average 46 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 16 from 40 possible points and ranked on 549 – 560. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 13 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 55.7% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 88
 • Number of Affirmed Decisions – 49

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.7% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 4.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 351 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 176 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 83 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 47.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 134.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 911 days in the period and was assigned on average 34 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 22 from 40 possible points and ranked on 345 – 366. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 19 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 51% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 49
 • Number of Affirmed Decisions – 25

An appeal against the judge's judgements is filed in 9% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 4.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 251 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 136 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 35 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 25.7% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 117.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 479 days and on average was assigned 73 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 35% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 20
 • Number of confirmed judgements – 7

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 287 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 89 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 27 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 24,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 98,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 458 – 472. mieste. Za kvalitu získal 2 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 28.2.2013 Určovacie žaloby 16.10.2013 Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní.
 • 2012 – 13.9.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP – civilný úsek 17.10.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde.
 • 2011 – Práceneschopnosť sudcu od 5.10.2011 – naďalej pokračuje.
 • 2011 – Práceneschopnosť sudcu od 5.10.2011 – naďalej pokračuje.
 • 2011 – 8.3.2011 Aplikačné právo OSP.; 2012 – 13.9.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP – civilný úsek 17.10.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde.; 2013 – 28.2.2013 Určovacie žaloby 16.10.2013 Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní.
 • 2011 – 8.3.2011 Aplikačné právo OSP.

Published judgements

 1. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Akciová spoločnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Družstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 1.104,01 EUR s prísl.… Hearing will be held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 206,39 Eur s… Hearing will be held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 157,74 Eur s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 1.5731,59 EUR s prísl.… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 609,27 EUR s prísl.… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 348,05 Eur s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 313,57 Eur s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 43.487,92 EUR s prísl. Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 385,00 EUR s prísl.… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 99.956,28 EUR s prísl. Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 354,88 EUR s prísl.… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 609,27 EUR s prísl.… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.104,01 EUR s prísl.… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 245,18 EUR s prísl.… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 191,77 Eur s prísl.… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 609,27 EUR s prísl.… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 823,57 Eur s prísl.… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 5.820,78 EUR s prísl.… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 191,77 Eur s prísl.… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 245,18 EUR s prísl.… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.