JUDr. Marián Rošak

 1. Aktívny podpredseda na súde Okresný súd Martin, evidujeme 2 947 pojednávaní a 3 472 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 15 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1502 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 147 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 317 – 344. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 64,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 157
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 101

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 122,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 165 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 60 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 36,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 95,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1073 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 105 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 134 – 152. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 21 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 115
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 69

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 81 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 110 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 53 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 48,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 121,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 655 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 110 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 46,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 39
 • Počet potvrdených odvolaní – 18

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 156 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 123 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 74 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 56,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 113,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 203 – 218. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 17.01.2013 – Trestné grémium, 09.12.2013 – Pracovné stretnutie T sudcov, 06.06.2013 – Trestné grémium, 05.09.2013 – Trestné grémium
 • 2013 – 0
 • 2013 – 0
 • 2012 – 24.02.2012 – Trestnoprávne grémium, 06.09.2012 – Trestnoprávne grémium, 08.11.2012 – Trestnoprávne grémium, 13.11.2012 – Prac. stretnutie trestných sudcov
 • 2011 – 18.02.2011, 27.05.2011, 08.09.2011 a 15.11.2011 spoločné trestnoprávne grémium; 2012 – 24.02.2012 – Trestnoprávne grémium, 06.09.2012 – Trestnoprávne grémium, 08.11.2012 – Trestnoprávne grémium, 13.11.2012 – Prac. stretnutie trestných sudcov; 2013 – 17.01.2013 – Trestné grémium, 09.12.2013 – Pracovné stretnutie T sudcov, 06.06.2013 – Trestné grémium, 05.09.2013 – Trestné grémium
 • 2011 – 18.02.2011, 27.05.2011, 08.09.2011 a 15.11.2011 spoločné trestnoprávne grémium

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
  Obžalovaný – S. W.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací prečin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
  Obžalovaný – F. U.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
  Obžalovaný – L. P.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečinpokračovací… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
  Obžalovaný – W. M.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin poisťovacieho… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
  Obžalovaný – C. O.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže § 212… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
  Obžalovaný – X. T.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin usmrtenia § 149… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
  Obžalovaný – Y. D.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
  Obžalovaný – V. Y.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
  Obžalovaný – T. Q.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie z… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin znásilnenia § 199… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
  Obžalovaný – L. F.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, premena zvyšku trestu Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
  Obžalovaný – A. T.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
  Obžalovaný – M. C.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
  Obžalovaný – F. K.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
  Obžalovaný – S. B.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
  Obžalovaný – P. X.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
  Obžalovaný – B. J.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
  Obžalovaný – I. C.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienčné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
  Obžalovaný – G. J.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
  Obžalovaný – B. H.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.