JUDr. Lenka Saloková

 1. Inactive judge at the court Krajský súd Košice, we register 1 hearing and 2 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Košice I, we register 16 hearings and no judgements.
 3. Inactive judge at the court Okresný súd Košice okolie, we register 2,571 hearings and 1,773 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 18 years.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1482 days in the period and was assigned on average 112 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 28 from 40 possible points and ranked on 62 – 68. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 17.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 78.9% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 114
 • Number of Affirmed Decisions – 90

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.4% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 0.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 73.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 79 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 17 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 21.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 110.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 635 days and on average was assigned 104 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 31
 • Number of confirmed judgements – 19

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 125 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 98 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 50 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 119,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 69 – 72. mieste. Za kvalitu získal 10 z 15 možných bodov, za efektivitu 18 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 28.11.2013 – "Odborný seminár sudcov" – poslucháč
 • 2011 – 04.–05.04.2011 – Väzba – aplikačné problémy – poslucháč; 03.–04.05.2011 – Aktuálne trendy ekonomickej trestnej činnosti – poslucháč; 08.–09–12.2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti trestného práva – poslucháč; 2013 – 28.11.2013 – "Odborný seminár sudcov" – poslucháč
 • 2011 – 04.–05.04.2011 – Väzba – aplikačné problémy – poslucháč; 03.–04.05.2011 – Aktuálne trendy ekonomickej trestnej činnosti – poslucháč; 08.–09–12.2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti trestného práva – poslucháč

Published judgements

 1. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1, 3a Tr. zák. 2… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Lenka Saloková
  Defendant – U. I.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Dohoda o vine a treste Hearing will be held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 348/1f Tr. zák. 2 Pv… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Lenka Saloková
  Defendant – P. X.
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 289/1 Tr. zákona, 2Pv… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Lenka Saloková
  Defendant – S. H.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 216/1 Tr. zák. 1 Pv… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Lenka Saloková
  Defendant – Y. D.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212/1, 2a Tr. zák. 1… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Lenka Saloková
  Defendant – G. P.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212/1g Tr. zák. 1 Pv… Hearing will be held on

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 212/1b Tr. zák. 1 Pv… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Lenka Saloková
  Defendant – D. S.
 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 201/1 Tr. zák. 1 Pv… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Lenka Saloková
  Defendant – N. Z.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 219/1, § 221/1 Tr.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Lenka Saloková
  Defendant – D. Q.
More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 214/1, 2a Tr. zák. 1… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Lenka Saloková
  Defendant – S. M.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1, 3a Tr. zák. 2… Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnova konania Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Lenka Saloková
  Defendant – P. B.
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 289/2, § 348/1,d/… Hearing was held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 157/1, 2a Tr. zák. 2… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Lenka Saloková
  Defendant – Z. M.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 216/1 Tr. zák. 1 Pv… Hearing was held on

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §200 ods. 1 TZ, 2Pv… Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 172/1, 3 Tr. zak. 1Pv… Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Dohoda o vine a treste Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Dohoda o vine a treste Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.