Okresný súd Košice okolie Štúrova 29, 041 10 Košice okolie

At the court there are 23 judges working.

For the court we register 44,883 hearings and 76,251 judgements.

Overall 6th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 201,683€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 17th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 9.9 months
 • Average duration for year 2012 is 12.5 months
 • Average duration for year 2011 is 14.3 months
 • Average duration for year 2010 is 18.4 months

Overall 5th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 17.5 months
 • Average duration for year 2012 is 19.2 months
 • Average duration for year 2011 is 18 months
 • Average duration for year 2010 is 15.1 months

Overall 14th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 7.7 months
 • Average duration for year 2012 is 7.5 months
 • Average duration for year 2011 is 8.7 months
 • Average duration for year 2010 is 8.2 months

Overall 11th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 5.1 months
 • Average duration for year 2012 is 6.2 months
 • Average duration for year 2011 is 7 months
 • Average duration for year 2010 is 7.3 months

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Košice okolie
Štúrova 29
041 10 Košice okolie
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Nicola Kuzmiaková a podpredseda je Mgr. Iveta Sonderlichová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

3 616

2 219

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

574

772

JUDr. Eva Dosedla

sudca

14

56

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 335

2 887

JUDr. Kerecmanová Eva

sudca

882

0

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

3 571

3 452

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

2 677

1 604

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

179

127

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

1 042

1 529

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

760

7 195

JUDr. Peter Mén

sudca

3 079

1 412

JUDr. Dagmar Mlejová

sudkyňa

3 806

3 051

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

3 016

3 421

JUDr. Jozef Pribula

sudca

3 596

3 499

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

3 022

2 180

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

2 200

1 392

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

534

263

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 768

535

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

1 145

1 836

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 743

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 628

7 713

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

3 616

2 219

Bc. Marianna Badárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

574

772

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

1 157

2 625

JUDr. Milena Bocanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 056

JUDr. Eva Dosedla

sudca

14

56

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 335

2 887

Mgr. Peter Fáber

pravdepodobne VSÚ

0

100

Bc. Andrea Fenárová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Vladimíra Gajdošová

pravdepodobne VSÚ

0

267

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

3 571

3 452

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

2 677

1 604

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

179

127

Valéria Ivanová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

1 042

1 529

Mgr. Radoslav Kolinovský

pravdepodobne VSÚ

0

3 089

Mgr. Petra Kračunová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

760

7 195

Zuzana Labancová

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Roman Lajoš

neznámy pracovník

0

2

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

978

1 365

JUDr. Peter Mén

sudca

3 079

1 412

JUDr. Dagmar Mlejová

sudkyňa

3 806

3 051

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

3 016

3 421

Mgr. Martina Nemcovská

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Július Polák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jozef Pribula

sudca

3 596

3 499

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

3 022

2 180

JUDr. Erika Rečičárová

pravdepodobne VSÚ

0

2 303

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

2 200

1 392

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

534

263

Jana Šofová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 768

535

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

1 145

1 836

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 743

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 628

7 713

Bc. Marcela Uhriňáková

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Marián Vereb

pravdepodobne VSÚ

0

64

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada škody - 10 637,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na začatie konania o… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, splnenie povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 941,3 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 908,61 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 177.764,50 Sk s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 888,16 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .