Okresný súd Košice okolie Štúrova 29, 041 10 Košice okolie

At the court there are 26 judges working.

For the court we register 51,130 hearings and 86,259 judgements.

Overall 6th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 201,683€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 17th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 9.9 months
 • Average duration for year 2012 is 12.5 months
 • Average duration for year 2011 is 14.3 months
 • Average duration for year 2010 is 18.4 months

Overall 5th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 17.5 months
 • Average duration for year 2012 is 19.2 months
 • Average duration for year 2011 is 18 months
 • Average duration for year 2010 is 15.1 months

Overall 14th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 7.7 months
 • Average duration for year 2012 is 7.5 months
 • Average duration for year 2011 is 8.7 months
 • Average duration for year 2010 is 8.2 months

Overall 11th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 5.1 months
 • Average duration for year 2012 is 6.2 months
 • Average duration for year 2011 is 7 months
 • Average duration for year 2010 is 7.3 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Košice okolie
Štúrova 29
041 10 Košice okolie
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Nicola Kuzmiaková a podpredseda je Mgr. Iveta Sonderlichová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

4 100

2 476

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

1 763

3 077

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

1 178

1 262

JUDr. Eva Dosedla

sudca

416

706

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 341

2 899

JUDr. Kerecmanová Eva

sudca

882

0

JUDr. Ivana Gajdošová

sudkyňa

280

203

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

4 290

3 947

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

3 022

1 813

JUDr. Eva Halková

sudkyňa

9

1

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

459

270

JUDr. Tomáš Kališka

sudca

38

2

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

1 322

1 762

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

760

7 306

JUDr. Peter Mén

sudca

3 548

1 623

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

3 016

3 440

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

3 495

2 424

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

2 454

1 622

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

921

480

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 977

631

JUDr. Mária Sukovská

sudkyňa

218

116

Mgr. Jana Trnečková

sudkyňa

73

17

JUDr. Monika Šabľová

sudkyňa

48

6

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 746

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

4 100

2 476

Bc. Marianna Badárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

1 763

3 077

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

1 178

1 262

JUDr. Milena Bocanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 104

JUDr. Eva Dosedla

sudca

416

706

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 341

2 899

Bc. Andrea Fenárová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Peter Fáber

pravdepodobne VSÚ

0

100

JUDr. Ivana Gajdošová

sudkyňa

280

203

Mgr. Vladimíra Gajdošová

pravdepodobne VSÚ

0

267

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

4 290

3 947

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

3 022

1 813

JUDr. Eva Halková

sudkyňa

9

1

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

459

270

Valéria Ivanová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Tomáš Kališka

sudca

38

2

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

1 322

1 762

Mgr. Radoslav Kolinovský

pravdepodobne VSÚ

0

3 089

Mgr. Petra Kračunová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

760

7 306

Zuzana Labancová

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Roman Lajoš

neznámy pracovník

0

2

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

978

1 365

JUDr. Dagmar Mlejová

sudkyňa

3 806

3 123

JUDr. Peter Mén

sudca

3 548

1 623

Mgr. Martina Nemcovská

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

3 016

3 440

JUDr. Július Polák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jozef Pribula

sudca

3 596

3 543

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

3 495

2 424

JUDr. Erika Rečičárová

pravdepodobne VSÚ

0

2 595

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

2 454

1 622

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

921

480

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 977

631

JUDr. Mária Sukovská

sudkyňa

218

116

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 691

7 855

Mgr. Jana Trnečková

sudkyňa

73

17

Bc. Marcela Uhriňáková

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Marián Vereb

pravdepodobne VSÚ

0

64

JUDr. Monika Šabľová

sudkyňa

48

6

Jana Šofová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

1 145

1 854

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 746

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie za užívanie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Ochrana osobnosti, náhrada… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydržanie práva… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.339,12 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 94 039,5 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ochrana osobnosti, Neodkladné… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 2.893,11… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9600 Eur Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 217/1 Tr. zák.2 Pv… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .