JUDr. Rastislav Sikorjak

 1. Active judge at the court Okresný súd Prešov, we register 3,002 hearings and 2,718 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Revúca, we register 310 hearings and 506 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 13 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1374 days in the period and was assigned on average 45 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 16 from 40 possible points and ranked on 549 – 560. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 5.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 77.8% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 239
 • Number of Affirmed Decisions – 186

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.3% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 663.6 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 140 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 101 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 72.1% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 124.2% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 976 days in the period and was assigned on average 51 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 26 from 40 possible points and ranked on 168 – 193. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 14 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 79.7% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 118
 • Number of Affirmed Decisions – 94

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.5% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 314 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 503 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 196 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 39% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 100.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 619 days and on average was assigned 244 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 72,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 48
 • Number of confirmed judgements – 35

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 775 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 699 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 485 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 65,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 68,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 13 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 670 – 675. mieste. Za kvalitu získal 11 z 15 možných bodov, za efektivitu 2 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – od 1.10.2013 sudca Okresného súdu Prešov
 • 2013 – 4 dni – účasť na vzdelávacom podujatí; 2
 • 2012 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.
 • 2012 – 4 dni – účasť na pracovných stretnutiach
 • 2011 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.; 2012 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.; 2013 – od 1.10.2013 sudca Okresného súdu Prešov
 • 2011 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.
 • 2011 – 20. 9. 2011 – Rokovanie správneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajský súd v Banskej Bystrici 19. 10. 2011 – Rokovanie obchodnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a porada sudcov okresných súdov vybavujúcich obchodné veci, Krajský súd v Banskej Bystrici ; 2012 – 4 dni – účasť na pracovných stretnutiach; 2013 – 4 dni – účasť na vzdelávacom podujatí; 2
 • 2011 – 20. 9. 2011 – Rokovanie správneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajský súd v Banskej Bystrici 19. 10. 2011 – Rokovanie obchodnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a porada sudcov okresných súdov vybavujúcich obchodné veci, Krajský súd v Banskej Bystrici

Published judgements

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 242,84 Eur s… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie bezdôvodného… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o bezdôvodné obohatenie Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5333,89 EUR s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2100 Eur s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8793,5 Eur s… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Hearing will be held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2100 Eur s… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 209,13 EUR s… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 317,73 Eur s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 26.000,- Eur s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 897,16 Eur s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2871,82 EUR s… Hearing was held on

 7. Predbežné prejednanie sporu, o vyporiadanie BSM Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 8925,24 Eur s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie bezdôvodného… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie bezdôvodného… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.