JUDr. Anna Snopčoková

 1. Active judge at the court Krajský súd Banská Bystrica, we register 695 hearings and 731 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Zvolen, we register 204 hearings and 363 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 572 days and on average was assigned 101 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 78,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 57
 • Number of confirmed judgements – 45

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 312 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 160 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 81 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 40,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 84,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 203 – 218. mieste. Za kvalitu získal 11 z 15 možných bodov, za efektivitu 13 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Výkon funkcie predsedu súdu do 31.03.2013 a od 01.04.2013 do 31.08.2013 z dôvodu poverenia plnením úloh predsedu súdu.
 • 2013 – 25. 04. – 26. 04. 2013 Pracovné stretnutie sudcov banskobystrického kraja, Omšenie
 • 2012 – Výkon funkcie predsedníčky súdu.
 • 2012 – 26. – 27. 04. 2012 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 21. – 22. 05. 2012 – pracovné stretnutie sudcov Okresného súdu Zvolen, 17. – 18. 09. 2012 – pracovné stretnutie obchodno–právneho kolégia, 29. 11. 2012 – efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov
 • 2011 – Účasť na zasadnutí občianskoprávneho kolégia – 2 dni; 2012 – 26. – 27. 04. 2012 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 21. – 22. 05. 2012 – pracovné stretnutie sudcov Okresného súdu Zvolen, 17. – 18. 09. 2012 – pracovné stretnutie obchodno–právneho kolégia, 29. 11. 2012 – efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov; 2013 – 25. 04. – 26. 04. 2013 Pracovné stretnutie sudcov banskobystrického kraja, Omšenie
 • 2011 – Účasť na zasadnutí občianskoprávneho kolégia – 2 dni
 • 2011 – 1. 4. 2011 – 28. 4. 2011 z dôvodu plnenia úloh podľa § 35 zákona č. 757/2004 Z. z. 29. 4. 2011 – 31. 12. 2011 z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky súdu; 2012 – Výkon funkcie predsedníčky súdu.; 2013 – Výkon funkcie predsedu súdu do 31.03.2013 a od 01.04.2013 do 31.08.2013 z dôvodu poverenia plnením úloh predsedu súdu.
 • 2011 – 1. 4. 2011 – 28. 4. 2011 z dôvodu plnenia úloh podľa § 35 zákona č. 757/2004 Z. z. 29. 4. 2011 – 31. 12. 2011 z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky súdu

Published judgements

 1. Uznesenie – Poistenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie, Zrušujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava práv a povinností… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava práv a povinností a… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zmenu priezviska Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 704,51 EUR s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 77 Eur s… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úpravu… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na schválenie právneho… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.