JUDr. Anna Snopčoková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 627 pojednávaní a 659 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 204 pojednávaní a 363 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 572 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 101 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 78,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 57
 • Počet potvrdených odvolaní – 45

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 312 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 160 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 81 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 40,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 84,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 203 – 218. mieste. Za kvalitu získal 11 z 15 možných bodov, za efektivitu 13 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Výkon funkcie predsedu súdu do 31.03.2013 a od 01.04.2013 do 31.08.2013 z dôvodu poverenia plnením úloh predsedu súdu.
 • 2013 – 25. 04. – 26. 04. 2013 Pracovné stretnutie sudcov banskobystrického kraja, Omšenie
 • 2012 – Výkon funkcie predsedníčky súdu.
 • 2012 – 26. – 27. 04. 2012 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 21. – 22. 05. 2012 – pracovné stretnutie sudcov Okresného súdu Zvolen, 17. – 18. 09. 2012 – pracovné stretnutie obchodno–právneho kolégia, 29. 11. 2012 – efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov
 • 2011 – Účasť na zasadnutí občianskoprávneho kolégia – 2 dni; 2012 – 26. – 27. 04. 2012 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 21. – 22. 05. 2012 – pracovné stretnutie sudcov Okresného súdu Zvolen, 17. – 18. 09. 2012 – pracovné stretnutie obchodno–právneho kolégia, 29. 11. 2012 – efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov; 2013 – 25. 04. – 26. 04. 2013 Pracovné stretnutie sudcov banskobystrického kraja, Omšenie
 • 2011 – Účasť na zasadnutí občianskoprávneho kolégia – 2 dni
 • 2011 – 1. 4. 2011 – 28. 4. 2011 z dôvodu plnenia úloh podľa § 35 zákona č. 757/2004 Z. z. 29. 4. 2011 – 31. 12. 2011 z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky súdu; 2012 – Výkon funkcie predsedníčky súdu.; 2013 – Výkon funkcie predsedu súdu do 31.03.2013 a od 01.04.2013 do 31.08.2013 z dôvodu poverenia plnením úloh predsedu súdu.
 • 2011 – 1. 4. 2011 – 28. 4. 2011 z dôvodu plnenia úloh podľa § 35 zákona č. 757/2004 Z. z. 29. 4. 2011 – 31. 12. 2011 z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky súdu

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Dedičské právo
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.314,77 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 518 142,52 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 85 356,31 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie neplat.dohody o… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 14 073,98 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, ochranu autorských práv a o… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 10.636,99 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, začatie konania o vylúčenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť časti zmluvy o… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.