Krajský súd Banská Bystrica Skuteckého 7, 975 59 Banská Bystrica

At the court there are 74 judges working.

For the court we register 27,137 hearings and 46,813 judgements.

Overall 1st at least fined court out of 8 regional courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 4,049€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Krajský súd Banská Bystrica
Skuteckého 7
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Auxt a podpredseda je JUDr. Ľubomír Bušík, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Alena Antalová

sudkyňa

1 610

2 168

JUDr. Ján Auxt

predseda

114

4

JUDr. Juraj Babjak

sudca

517

331

JUDr. Jarmila Badíková

sudkyňa

666

1 279

Mgr. Štefan Baláž

sudca

1 954

2 753

Mgr. Ján Bednár

sudca

780

237

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

Mária Biroščáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Blaha

sudca

159

123

JUDr. Ján Bobor

sudca

1 358

373

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

241

0

JUDr. PhD. Ľubomír Bušík

podpredseda

302

318

JUDr. Peter Chovanko

sudca

681

252

JUDr. Juraj Danko

sudca

0

0

Mgr. Ivana Datlová

sudkyňa

1 032

822

JUDr. Renáta Deáková

sudkyňa

614

1 007

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

sudkyňa

1 117

1 835

Mgr. Dušan Ďurian

sudca

18

699

JUDr. Dušan Ďurian

sudca

129

65

doc. JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

22

37

JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

0

0

prof. JUDr. PhD. Milan Ďurica

sudca

11

17

Mgr. Rudolf Ďurta

sudca

469

168

JUDr. Eva Dzúriková

sudkyňa

174

81

JUDr. Vlasta Fulmeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Gago

sudca

0

1

JUDr. Jaroslav Gallo

podpredseda

157

409

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

22

167

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

237

383

JUDr. Ivica Hanusková

podpredseda

256

1 396

Štefan Huljak

sudca

0

161

JUDr. PhD. Mária Jamrišková

sudkyňa

218

344

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

164

0

JUDr. Ladislav Kartík

sudca

0

0

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

937

871

JUDr. Miroslav Klátik

sudca

4

7

JUDr. Eva Kmeťová

sudkyňa

56

1 326

JUDr. Ing. Jozef Kočička

sudca

0

0

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

214

896

JUDr. Klaudia Kosková

sudkyňa

148

848

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa

1 348

2 014

JUDr. Peter Kvietok

sudca

508

556

JUDr. Štefan Novák M

sudca

0

0

JUDr. Oľga Maľová

sudkyňa

0

0

JUDr. Bc. Viktor Marko

sudca

0

0

JUDr. Daniela Maštalířová

sudkyňa

229

354

JUDr. Miroslav Maukš

sudca

0

0

JUDr. Jaroslav Mikulaj

sudca

1 423

2 115

JUDr. Drahomíra Mikulajová

sudkyňa

1 395

2 288

JUDr. Alexander Mojš

sudca

220

97

JUDr. Peter Molčan

sudca

317

128

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zita Nagypálová

sudkyňa

1 551

2 026

JUDr. Štefan Novák

sudca

285

65

JUDr. Jana Novotná

sudca

691

1 887

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

512

394

JUDr. Alojz Palaj

sudca

1 848

513

JUDr. Mária Podhorová

sudkyňa

1 190

2 193

JUDr. Adriána Považanová

sudkyňa

338

0

JUDr. Miroslava Púchovská

sudkyňa

321

1 838

JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

sudkyňa

350

333

JUDr. Eleonóra Ruttkayová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Ryant

sudca

833

377

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Šalamún

sudca

56

0

JUDr. Slavoj Sendecký

sudca

643

393

Arnošt Škorpil

sudca

0

0

JUDr. Miriam Boborová Sninská

sudkyňa

197

394

JUDr. Miriam Sninská

sudkyňa

7

8

JUDr. Anna Snopčoková

sudkyňa

661

690

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

29

0

Mgr. Martin Štubniak

sudca

230

0

JUDr. Mário Šulej

sudca

353

56

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

153

384

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Adamovic

pravdepodobne VSÚ

0

26

JUDr. Alena Antalová

sudkyňa

1 610

2 168

JUDr. Ján Auxt

predseda

114

4

JUDr. Juraj Babjak

sudca

517

331

JUDr. Jarmila Badíková

sudkyňa

666

1 279

Mgr. Štefan Baláž

sudca

1 954

2 753

JUDr. Magdaléna Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ján Bednár

sudca

780

237

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

Mária Biroščáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Blaha

sudca

159

123

JUDr. Ján Bobor

sudca

1 358

373

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

241

0

Ľudovít Bradáč

sudca

100

359

JUDr. PhD. Ľubomír Bušík

podpredseda

302

318

Mgr. Štefan Cesnak

sudca

0

0

JUDr. Peter Chovanko

sudca

681

252

JUDr. Juraj Danko

sudca

0

0

Mgr. Ivana Datlová

sudkyňa

1 032

822

JUDr. Ján Deák

sudca

1 378

384

JUDr. Renáta Deáková

sudkyňa

614

1 007

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

sudkyňa

1 117

1 835

Mgr. Dušan Ďurian

sudca

18

699

JUDr. Dušan Ďurian

sudca

129

65

doc. JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

22

37

JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

0

0

prof. JUDr. PhD. Milan Ďurica

sudca

11

17

Mgr. Rudolf Ďurta

sudca

469

168

JUDr. Eva Dzúriková

sudkyňa

174

81

JUDr. Milada Dzurošková

sudkyňa

0

0

JUDr. Vlasta Fulmeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Gago

sudca

0

1

JUDr. Jaroslav Gallo

podpredseda

157

409

Mgr. Anna Gálusová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

22

167

JUDr. Andrej Golema

sudca

0

0

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

237

383

JUDr. Ivica Hanusková

podpredseda

256

1 396

JUDr. Jozef Hrabovský

sudca

0

0

Štefan Huljak

sudca

0

161

JUDr. Elena Jakubcová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Mária Jamrišková

sudkyňa

218

344

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

164

0

JUDr. Ladislav Kartík

sudca

0

0

Viera Katinová

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

937

871

JUDr. Miroslav Klátik

sudca

4

7

JUDr. Eva Kmeťová

sudkyňa

56

1 326

JUDr. Ing. Jozef Kočička

sudca

0

0

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

214

896

JUDr. Klaudia Kosková

sudkyňa

148

848

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa

1 348

2 014

JUDr. Jana Krnáčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ivana Kubandová

pravdepodobne VSÚ

0

55

JUDr. Marta Kucbelová

sudkyňa

0

12

JUDr. Peter Kvietok

sudca

508

556

JUDr. Markéta Laceková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Martin Ľupták

sudca

367

135

JUDr. Štefan Novák M

sudca

0

0

JUDr. Oľga Maľová

sudkyňa

0

0

JUDr. Bc. Viktor Marko

sudca

0

0

Vladimír Martuš

sudca

0

0

JUDr. Daniela Maštalířová

sudkyňa

229

354

JUDr. Miroslav Maukš

sudca

0

0

JUDr. Eva Michalcová

sudkyňa

0

11

JUDr. Jozef Mikluš

sudca

1 523

483

JUDr. Jaroslav Mikulaj

sudca

1 423

2 115

JUDr. Drahomíra Mikulajová

sudkyňa

1 395

2 288

JUDr. Alexander Mojš

sudca

220

97

JUDr. Peter Molčan

sudca

317

128

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zita Nagypálová

sudkyňa

1 551

2 026

JUDr. Štefan Novák

sudca

285

65

Mgr. Ema Novodomcová

sudkyňa

0

1

JUDr. Jana Novotná

sudca

691

1 887

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

512

394

JUDr. Alojz Palaj

sudca

1 848

513

JUDr. Mária Podhorová

sudkyňa

1 190

2 193

JUDr. Adriána Považanová

sudkyňa

338

0

JUDr. Peter Priehoda

sudca

23

1 166

JUDr. Janka Prístavková

sudkyňa

0

1

JUDr. Miroslava Púchovská

sudkyňa

321

1 838

JUDr. Mária Rišiaňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

sudkyňa

350

333

JUDr. Eleonóra Ruttkayová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Ryant

sudca

833

377

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Šalamún

sudca

56

0

Ľubomír Samuel

sudca

0

0

JUDr. Milan Segeč

sudca

558

1 429

JUDr. Slavoj Sendecký

sudca

643

393

Arnošt Škorpil

sudca

0

0

Mgr. Magdaléna Škorpilová

sudkyňa

0

1

JUDr. Ján Škvarka

sudca

115

159

JUDr. Miriam Boborová Sninská

sudkyňa

197

394

JUDr. Miriam Sninská

sudkyňa

7

8

JUDr. Anna Snopčoková

sudkyňa

661

690

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

29

0

Mgr. Martin Štubniak

sudca

230

0

JUDr. Mário Šulej

sudca

353

56

JUDr. Pavol Svetík

sudca

0

0

JUDr. PhD. Mária Trubanová

sudkyňa

117

286

JUDr. Eva Valenčíková

sudkyňa

488

231

JUDr. Jaroslava Vráblová

sudkyňa

0

0

Mgr. Anna Žabková

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Mgr. Katarína Žebyová

pravdepodobne VSÚ

0

44

JUDr. Eva Železníková

sudkyňa

11

15

JUDr. Ferdinand Zimmermann

sudca

1 124

2 445

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

153

384

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Majetok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Rodina a mládež
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Pracovné právo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 331.939,19 € Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody 82.984,79 eur… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P221/1 Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P194/1,2 a iné Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zaplatenie sumy vo… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z189/1,2 Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p360/1 Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, ozz172/1,2 Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .