Krajský súd Banská Bystrica Skuteckého 7, 975 59 Banská Bystrica

At the court there are 75 judges working.

For the court we register 26,710 hearings and 46,223 judgements.

Overall 1st at least fined court out of 8 regional courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 4,049€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Krajský súd Banská Bystrica
Skuteckého 7
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Auxt a podpredseda je JUDr. Ľubomír Bušík, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Alena Antalová

sudkyňa

1 590

2 156

JUDr. Ján Auxt

predseda

95

3

JUDr. Juraj Babjak

sudca

517

330

JUDr. Jarmila Badíková

sudkyňa

666

1 279

Mgr. Štefan Baláž

sudca

1 928

2 738

JUDr. Magdaléna Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ján Bednár

sudca

722

230

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

Mária Biroščáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Blaha

sudca

132

111

JUDr. Ján Bobor

sudca

1 358

370

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

206

0

JUDr. PhD. Ľubomír Bušík

podpredseda

247

316

JUDr. Peter Chovanko

sudca

681

251

JUDr. Juraj Danko

sudca

0

0

Mgr. Ivana Datlová

sudkyňa

1 007

813

JUDr. Renáta Deáková

sudkyňa

592

988

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

sudkyňa

1 115

1 826

Mgr. Dušan Ďurian

sudca

18

698

JUDr. Dušan Ďurian

sudca

111

55

doc. JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

22

37

JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

0

0

prof. JUDr. PhD. Milan Ďurica

sudca

11

17

Mgr. Rudolf Ďurta

sudca

469

168

JUDr. Eva Dzúriková

sudkyňa

155

66

JUDr. Vlasta Fulmeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Gago

sudca

0

1

JUDr. Jaroslav Gallo

podpredseda

133

401

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

5

164

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

237

373

JUDr. Ivica Hanusková

podpredseda

232

1 392

Štefan Huljak

sudca

0

160

JUDr. PhD. Mária Jamrišková

sudkyňa

188

312

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

130

0

JUDr. Ladislav Kartík

sudca

0

0

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

922

854

JUDr. Miroslav Klátik

sudca

4

7

JUDr. Eva Kmeťová

sudkyňa

56

1 320

JUDr. Ing. Jozef Kočička

sudca

0

0

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

200

887

JUDr. Klaudia Kosková

sudkyňa

124

841

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa

1 348

2 000

JUDr. Peter Kvietok

sudca

471

516

JUDr. Štefan Novák M

sudca

0

0

JUDr. Oľga Maľová

sudkyňa

0

0

JUDr. Bc. Viktor Marko

sudca

0

0

JUDr. Daniela Maštalířová

sudkyňa

229

350

JUDr. Miroslav Maukš

sudca

0

0

JUDr. Jaroslav Mikulaj

sudca

1 399

2 102

JUDr. Drahomíra Mikulajová

sudkyňa

1 367

2 256

JUDr. Alexander Mojš

sudca

196

86

JUDr. Peter Molčan

sudca

293

110

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zita Nagypálová

sudkyňa

1 533

2 006

JUDr. Štefan Novák

sudca

227

59

JUDr. Jana Novotná

sudca

654

1 865

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

501

389

JUDr. Alojz Palaj

sudca

1 848

507

JUDr. Mária Podhorová

sudkyňa

1 190

2 189

JUDr. Adriána Považanová

sudkyňa

285

0

JUDr. Miroslava Púchovská

sudkyňa

293

1 812

JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

sudkyňa

325

294

JUDr. Eleonóra Ruttkayová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Ryant

sudca

780

367

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Šalamún

sudca

41

0

JUDr. Slavoj Sendecký

sudca

643

392

Arnošt Škorpil

sudca

0

0

JUDr. Miriam Boborová Sninská

sudkyňa

172

363

JUDr. Miriam Sninská

sudkyňa

7

8

JUDr. Anna Snopčoková

sudkyňa

642

679

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

5

0

Mgr. Martin Štubniak

sudca

200

0

JUDr. Mário Šulej

sudca

300

47

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

123

373

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Adamovic

pravdepodobne VSÚ

0

26

JUDr. Alena Antalová

sudkyňa

1 590

2 156

JUDr. Ján Auxt

predseda

95

3

JUDr. Juraj Babjak

sudca

517

330

JUDr. Jarmila Badíková

sudkyňa

666

1 279

Mgr. Štefan Baláž

sudca

1 928

2 738

JUDr. Magdaléna Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ján Bednár

sudca

722

230

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

Mária Biroščáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Blaha

sudca

132

111

JUDr. Ján Bobor

sudca

1 358

370

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

206

0

Ľudovít Bradáč

sudca

100

358

JUDr. PhD. Ľubomír Bušík

podpredseda

247

316

Mgr. Štefan Cesnak

sudca

0

0

JUDr. Peter Chovanko

sudca

681

251

JUDr. Juraj Danko

sudca

0

0

Mgr. Ivana Datlová

sudkyňa

1 007

813

JUDr. Ján Deák

sudca

1 378

381

JUDr. Renáta Deáková

sudkyňa

592

988

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

sudkyňa

1 115

1 826

Mgr. Dušan Ďurian

sudca

18

698

JUDr. Dušan Ďurian

sudca

111

55

doc. JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

22

37

JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

0

0

prof. JUDr. PhD. Milan Ďurica

sudca

11

17

Mgr. Rudolf Ďurta

sudca

469

168

JUDr. Eva Dzúriková

sudkyňa

155

66

JUDr. Milada Dzurošková

sudkyňa

0

0

JUDr. Vlasta Fulmeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Gago

sudca

0

1

JUDr. Jaroslav Gallo

podpredseda

133

401

Mgr. Anna Gálusová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

5

164

JUDr. Andrej Golema

sudca

0

0

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

237

373

JUDr. Ivica Hanusková

podpredseda

232

1 392

JUDr. Jozef Hrabovský

sudca

0

0

Štefan Huljak

sudca

0

160

JUDr. Elena Jakubcová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Mária Jamrišková

sudkyňa

188

312

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

130

0

JUDr. Ladislav Kartík

sudca

0

0

Viera Katinová

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

922

854

JUDr. Miroslav Klátik

sudca

4

7

JUDr. Eva Kmeťová

sudkyňa

56

1 320

JUDr. Ing. Jozef Kočička

sudca

0

0

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

200

887

JUDr. Klaudia Kosková

sudkyňa

124

841

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa

1 348

2 000

JUDr. Jana Krnáčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ivana Kubandová

pravdepodobne VSÚ

0

55

JUDr. Marta Kucbelová

sudkyňa

0

12

JUDr. Peter Kvietok

sudca

471

516

JUDr. Markéta Laceková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Martin Ľupták

sudca

308

117

JUDr. Štefan Novák M

sudca

0

0

JUDr. Oľga Maľová

sudkyňa

0

0

JUDr. Bc. Viktor Marko

sudca

0

0

Vladimír Martuš

sudca

0

0

JUDr. Daniela Maštalířová

sudkyňa

229

350

JUDr. Miroslav Maukš

sudca

0

0

JUDr. Eva Michalcová

sudkyňa

0

11

JUDr. Jozef Mikluš

sudca

1 467

474

JUDr. Jaroslav Mikulaj

sudca

1 399

2 102

JUDr. Drahomíra Mikulajová

sudkyňa

1 367

2 256

JUDr. Alexander Mojš

sudca

196

86

JUDr. Peter Molčan

sudca

293

110

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zita Nagypálová

sudkyňa

1 533

2 006

JUDr. Štefan Novák

sudca

227

59

Mgr. Ema Novodomcová

sudkyňa

0

1

JUDr. Jana Novotná

sudca

654

1 865

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

501

389

JUDr. Alojz Palaj

sudca

1 848

507

JUDr. Mária Podhorová

sudkyňa

1 190

2 189

JUDr. Adriána Považanová

sudkyňa

285

0

JUDr. Peter Priehoda

sudca

23

1 164

JUDr. Janka Prístavková

sudkyňa

0

1

JUDr. Miroslava Púchovská

sudkyňa

293

1 812

JUDr. Mária Rišiaňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

sudkyňa

325

294

JUDr. Eleonóra Ruttkayová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Ryant

sudca

780

367

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Šalamún

sudca

41

0

Ľubomír Samuel

sudca

0

0

JUDr. Milan Segeč

sudca

558

1 427

JUDr. Slavoj Sendecký

sudca

643

392

Arnošt Škorpil

sudca

0

0

Mgr. Magdaléna Škorpilová

sudkyňa

0

1

JUDr. Ján Škvarka

sudca

115

159

JUDr. Miriam Boborová Sninská

sudkyňa

172

363

JUDr. Miriam Sninská

sudkyňa

7

8

JUDr. Anna Snopčoková

sudkyňa

642

679

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

5

0

Mgr. Martin Štubniak

sudca

200

0

JUDr. Mário Šulej

sudca

300

47

JUDr. Pavol Svetík

sudca

0

0

JUDr. PhD. Mária Trubanová

sudkyňa

117

286

JUDr. Eva Valenčíková

sudkyňa

488

231

JUDr. Jaroslava Vráblová

sudkyňa

0

0

Mgr. Anna Žabková

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Mgr. Katarína Žebyová

pravdepodobne VSÚ

0

44

JUDr. Eva Železníková

sudkyňa

11

15

JUDr. Ferdinand Zimmermann

sudca

1 124

2 445

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

123

373

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, S p r á v n a ž a l o b a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, S p r á v n a ž a l o b a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, S p r á v n a ž a l o b a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, S p r á v n a ž a l o b a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 55319-3/2019-BA Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudcovia – Mgr. Ivana Datlová a JUDr. Peter Molčan
  Navrhovateľ – R. N.
  Odporca – L. K.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 1 590 766,44 Kč s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 102408670/2019;… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 102409003/2019;… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .