JUDr. Marián Sopoliga

 1. Active judge at the court Okresný súd Trebišov, we register 529 hearings and 685 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 897 days in the period and was assigned on average 82 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 29 from 40 possible points and ranked on 74 – 90. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 23 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 59.2% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 76
 • Number of Affirmed Decisions – 45

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.2% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 184 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 50 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 0 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 0% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 126.9% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 627 days and on average was assigned 113 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 63
 • Number of confirmed judgements – 39

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 83 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 58 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 30 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 47,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 103,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 73 – 81. mieste. Za kvalitu získal 9,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 18 z 25.

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 536/14/8811 -… Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Marián Sopoliga
  Defendant – H. L.
 3. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Marián Sopoliga
  Defendant – U. Q.
 4. Verejné zasadnutie, Obžaloba Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Marián Sopoliga
  Defendant – T. V.
 6. Verejné zasadnutie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Marián Sopoliga
  Defendant – M. F.
 7. Verejné zasadnutie, Obžaloba Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Marián Sopoliga
  Defendants – T. V. and Y. S.
 9. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Marián Sopoliga
  Defendants – L. K. and L. P.
 10. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Marián Sopoliga
  Defendants – E. Y., G. J., Q. Z., V. A., and X. I.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.