JUDr. Božena Sukupčáková

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Senica, we register 594 hearings and 1,090 judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 611 days and on average was assigned 73 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 67,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 52
 • Number of confirmed judgements – 35

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 148 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 79 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 64 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 52% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 108,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 164 – 177. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – 23.5.–25.5.2013 – 3 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov)
 • 2011 – Seminár – prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti obchodného práva (2 dni).; 2012 – 23.5.–25.5.2013 – 3 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov)
 • 2011 – Seminár – prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti obchodného práva (2 dni).

Published judgements

 1. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie, O zaplatenie 48 662,28 € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie, O zaplatenie 51 981,68 € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie, Zmena úpravy styku Hearing was held on

 4. Pojednávanie, O zaplatenie 1 084 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie, O zaplatenie 79 000 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie, O zaplatenie 15 601,14 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie, O zaplatenie 8 781,30 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie, O zaplatenie 29 625,57 € Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 5196,54 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Zbavenie spôsobilosti na právne úkony Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.