JUDr. Renáta Sýkorová

 1. Active judge at the court Okresný súd Žilina, we register 3,194 hearings and 3,092 judgements.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 6
 • Delays prior to case assignment – 5

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1456 days in the period and was assigned on average 136 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 20.5 from 40 possible points and ranked on 369 – 388. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 11.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 74.2% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 198
 • Number of Affirmed Decisions – 147

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.3% of cases. The average in the same agenda is 7.9%.

Of the total number of the judge's judgements 1.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 313.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 242 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 61 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 25.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 84.2% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 4
 • Delays prior to case assignment – 4

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1052 days in the period and was assigned on average 106 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 21 from 40 possible points and ranked on 390 – 416. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 10.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 76.1% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 176
 • Number of Affirmed Decisions – 134

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.4% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 281 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 279 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 86 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 30.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 69% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 3 and delays prior to case assignment 3.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 638 days and on average was assigned 217 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 72,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 101
 • Number of confirmed judgements – 73

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 237 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 300 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 156 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 127,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 269 – 285. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 14 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 2.12.2013 – 3.12.2013 – školenie Aktuálna rozhodovacia činnosť rodinných senátov
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov, 9.2.2012 – 10.2.2012
 • 2011 – Koniec októbra/začiatok novembra 2011 – školenie rodinného práva v Pezinku.; 2012 – Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov, 9.2.2012 – 10.2.2012; 2013 – 2.12.2013 – 3.12.2013 – školenie Aktuálna rozhodovacia činnosť rodinných senátov
 • 2011 – Koniec októbra/začiatok novembra 2011 – školenie rodinného práva v Pezinku.
 • 2011 – Dodatkom č. 3 k RP na r. 2011 1SprR/159/2011 bol sudkyni na obdobie od 01.05.2011 do 30.06.2011 zastavený nápad nových vecí.; 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2011 – Dodatkom č. 3 k RP na r. 2011 1SprR/159/2011 bol sudkyni na obdobie od 01.05.2011 do 30.06.2011 zastavený nápad nových vecí.

Published judgements

 1. Uznesenie – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu práv a… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie neodkladného… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh manželky na rozvod… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu za… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úpravu… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zmenu osobnej… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úpravu… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozšírenie rozsahu… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na schválenie právneho… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na schválenie právneho… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie NO vo veci… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva a úprava… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu práv a… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na nariadenie NO +… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu práv a… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu práv a… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.