JUDr. Marek Šenkár

 1. Active judge at the court Okresný súd Žilina, we register 3,278 hearings and 128 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 14 years.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1421 days in the period and was assigned on average 95 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 24 from 40 possible points and ranked on 201 – 223. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 12 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 81.9% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 83
 • Number of Affirmed Decisions – 68

An appeal against the judge's judgements is filed in 3.9% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 0.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 283.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 178 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 79 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 44.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 110.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 994 days in the period and was assigned on average 73 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 31 from 40 possible points and ranked on 41 – 47. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 13.5 out of 15 points
 • Effectivity – 17.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 85.2% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 61
 • Number of Affirmed Decisions – 52

An appeal against the judge's judgements is filed in 3.8% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 0.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 149 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 115 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 63 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 54.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 115.6% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 573 days and on average was assigned 96 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 95% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 20
 • Number of confirmed judgements – 19

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 135 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 100 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 72 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 67,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 118,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 30,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 33. mieste. Za kvalitu získal 14,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – 6 dní – Európsky súd pre ľudské práva – judikatúra, trestno právna zodpoednosť právnickych osôb , kriminalita mládeže – trestná činnosť mládeže , trestné činy proti zdraviu a proti slobode, Judikatúra europského súdu pre ľudské práva a jej dôsledky, ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení
 • 2011 – Opatrením predsedu okresného súdu 1SprR/561/2010 bol sudcovi zastavený nápad nových vecí z dôvodu dlhodobej PN do 08.03.2011. Od tohto dňa mu bol stanovený nápad nových vecí v pridelených agendách vo výške 100%. ; 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2011 – Opatrením predsedu okresného súdu 1SprR/561/2010 bol sudcovi zastavený nápad nových vecí z dôvodu dlhodobej PN do 08.03.2011. Od tohto dňa mu bol stanovený nápad nových vecí v pridelených agendách vo výške 100%.
 • 2011 – 0; 2012 – 6 dní – Európsky súd pre ľudské práva – judikatúra, trestno právna zodpoednosť právnickych osôb , kriminalita mládeže – trestná činnosť mládeže , trestné činy proti zdraviu a proti slobode, Judikatúra europského súdu pre ľudské práva a jej dôsledky, ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení
 • 2011 – 0

Published judgements

 1. Rozhodnutie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozhodnutie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Majetok
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin: podvod podľa §… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – P. B.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin porušovania… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – Z. X.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin: prevádzačstvo… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – S. K.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin nevyplatenia… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – J. Z.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin sexuálneho… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – T. R.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin nezaplatenia… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – R. B.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin neodvedenia… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – Z. H.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin poškodzovania a… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – V. J.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin: podielnictvo… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – W. Q.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin sprenevery… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – V. F.
More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – W. S.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin ublíženia na… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – E. P.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obzvlášť závažný… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – N. K.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obzvlášť závažný… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – K. J.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obzvlášť závažný… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – V. N.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin ohrozenia pod… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – Z. H.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obzvlášť závažný… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – J. A.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ohrozenia pod… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – H. Z.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ohrozenia pod… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – Z. S.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženie na… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Marek Šenkár
  Defendant – V. C.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.