JUDr. Marek Šenkár

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 3 359 pojednávaní a 128 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 14 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1421 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 95 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 24 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 201 – 223. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 81,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 83
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 68

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 283,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 178 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 79 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 44,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 110,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 994 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 73 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 31 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 41 – 47. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 85,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 61
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 52

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 149 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 115 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 63 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 54,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 115,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 573 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 96 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 95% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 20
 • Počet potvrdených odvolaní – 19

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 135 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 100 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 72 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 67,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 118,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 30,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 33. mieste. Za kvalitu získal 14,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – 6 dní – Európsky súd pre ľudské práva – judikatúra, trestno právna zodpoednosť právnickych osôb , kriminalita mládeže – trestná činnosť mládeže , trestné činy proti zdraviu a proti slobode, Judikatúra europského súdu pre ľudské práva a jej dôsledky, ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení
 • 2011 – Opatrením predsedu okresného súdu 1SprR/561/2010 bol sudcovi zastavený nápad nových vecí z dôvodu dlhodobej PN do 08.03.2011. Od tohto dňa mu bol stanovený nápad nových vecí v pridelených agendách vo výške 100%. ; 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2011 – Opatrením predsedu okresného súdu 1SprR/561/2010 bol sudcovi zastavený nápad nových vecí z dôvodu dlhodobej PN do 08.03.2011. Od tohto dňa mu bol stanovený nápad nových vecí v pridelených agendách vo výške 100%.
 • 2011 – 0; 2012 – 6 dní – Európsky súd pre ľudské práva – judikatúra, trestno právna zodpoednosť právnickych osôb , kriminalita mládeže – trestná činnosť mládeže , trestné činy proti zdraviu a proti slobode, Judikatúra europského súdu pre ľudské práva a jej dôsledky, ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin: podvod podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – W. F.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin porušovania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – H. V.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin: prevádzačstvo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – P. R.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženie na… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – K. T.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin sprenevery §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – B. N.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin sexuálneho… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – U. V.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin neoprávneného… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – H. T.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin sprenevery §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – Q. T.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin neoprávneného… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – U. Z.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin: poškodzovanie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – A. D.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obzvlášť závažný… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – J. S.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin sprenevery podľa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – P. V.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin ublíženia na… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – J. Y.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ohrozenia pod… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – D. L.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – R. H.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin: podvod podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – P. B.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – M. C.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin nedovolenej výroby… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – R. O.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin porušovania… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – Z. X.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.