JUDr. Noema Turanovičová

 1. Active vice chairman at the court Okresný súd Prievidza, we register 2,980 hearings and 1,644 judgements.
  Note: .
 1. The judge has been nominated to function for almost 15 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1474 days in the period and was assigned on average 104 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 23 from 40 possible points and ranked on 244 – 268. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 14 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 73.4% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 308
 • Number of Affirmed Decisions – 226

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.6% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 3.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 147.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 127 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 59 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 46.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 110.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1060 days in the period and was assigned on average 76 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 214 – 237. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 72.5% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 204
 • Number of Affirmed Decisions – 148

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.5% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 161 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 129 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 59 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 45.7% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 101.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 643 days and on average was assigned 130 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 72% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 107
 • Number of confirmed judgements – 77

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 133 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 96 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 48 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 44,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 100% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 93 – 100. mieste. Za kvalitu získal 10 z 15 možných bodov, za efektivitu 17 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Seminár "Trestné činy hospodárske a proti majetku..", Omšenie 09.–10.05.2013 Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.10.2013, Omšenie Seminár "Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb", Omšenie, 14.–15–11.2013 – všetko v spotavení poslucháča
 • 2011 – –Rozhodnutia v trestnom konaní – praktické príklady – JA SR Pezinok, 20.04.2011; t.j. 1 pracovný deň v pozícii poslucháča ; 2013 – Seminár "Trestné činy hospodárske a proti majetku..", Omšenie 09.–10.05.2013 Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.10.2013, Omšenie Seminár "Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb", Omšenie, 14.–15–11.2013 – všetko v spotavení poslucháča
 • 2011 – –Rozhodnutia v trestnom konaní – praktické príklady – JA SR Pezinok, 20.04.2011; t.j. 1 pracovný deň v pozícii poslucháča

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 245 ods. 1 Tr. zák. Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 172 ods. 1 písm. c)… Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 364 ods. 1 písm. a)… Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 207 ods. 1 Tr. zákona Hearing was held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 368 ods. 1, ods. 2… Hearing was held on

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 155 ods. 1, § 364… Hearing was held on

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 245 ods.1, ods. 3… Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 360 ods. 1, ods. 2… Hearing was held on

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 ods. 1, ods. 3… Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 245 ods. 1 Tr. zák. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.