JUDr. Jana Coboriová

 1. Active vice chairman at the court Okresný súd Nitra, we register 3,078 hearings and 4,521 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 23 years, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. The judge has been nominated to function for more than 27 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1493 days in the period and was assigned on average 68 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 18 from 40 possible points and ranked on 478 – 505. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 13.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 59.1% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 132
 • Number of Affirmed Decisions – 78

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.6% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 3.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 300.4 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 186 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 95 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 51.1% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 144.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1085 days in the period and was assigned on average 52 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 20.5 from 40 possible points and ranked on 417 – 443. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 17.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 51.6% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 91
 • Number of Affirmed Decisions – 47

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.6% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 3.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 252 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 306 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 88 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 28.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 110.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 672 days and on average was assigned 82 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 47% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 66
 • Number of confirmed judgements – 31

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 263 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 141 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 90 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 48,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 113,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 535 – 544. mieste. Za kvalitu získal 3,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Published judgements

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 81535,72 Eur s… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 12.500,- eur s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie oddlženia pre… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie popretej pohľadávky Hearing will be held on

 5. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 7.000,- € s prísl. Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť zmluvy o prevode… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti +… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, odporovacia žaloba v konkurze Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 4.769,16 € s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, odporovacia žaloba v konkurze Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť zmluvy o prevode… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 7.000,- € s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vyhlásenie konkurzu Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 81535,72 Eur s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie popretej pohľadávky Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vyhlásenie konkurzu Hearing was held on

 10. Vyhlásenie rozsudku, Žaloba o určenie správcom popretej… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.