JUDr. Jana Coboriová

 1. Aktívna podpredseda na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 2 999 pojednávaní a 4 241 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 26 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1493 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 68 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 18 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 478 – 505. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 59,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 132
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 78

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 300,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 186 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 95 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 51,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 144,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1085 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 52 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 417 – 443. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 51,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 91
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 47

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 252 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 306 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 88 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 28,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 110,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 672 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 82 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 47% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 66
 • Počet potvrdených odvolaní – 31

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 263 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 141 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 90 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 48,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 113,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 535 – 544. mieste. Za kvalitu získal 3,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 2.282,50 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 34.825,09 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 4.769,16 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 151610,40 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 577,07 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 1.784,03 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie správcom… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie potretej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 28.108,49 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 3.528,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie popretej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 1.405.471,48… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie popretej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Vyhlásenie rozsudku, vypratanie nehnuteľnosti + návrh na NO Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 151610,40 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 86400 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 10.000,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.