Mgr. Mariana Pondelová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Levice, evidujeme 605 pojednávaní a 396 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 518 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6.111,80 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o neplatnosť závetu Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, bezdôvodné obohatenie Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.664,00 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 559,51 €… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1014.85 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2059.92 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, bezdôvodné obohatenie a iné Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2377,91 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 85 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie bezúročnosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.351,68 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6.111,80 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 664,48 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.664,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 819,03 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.