Mgr. Mariana Pondelová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Levice, evidujeme 540 pojednávaní a 300 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 518 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, nemajetková ujma Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 7462,64 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 13.110,21 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 83,42 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 80,64 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 80,64 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie platnosti nájomnej… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5,215,29 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie právnej skutočnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1594,13 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 10.000,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, nemajetková ujma Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 7462,64 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 13.657,00 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 176 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.