JUDr. Milan Antal

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 1 139 pojednávaní a 1 632 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Námestovo, evidujeme 711 pojednávaní a 556 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 8 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 885 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 24 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 6.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 644 – 645. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 3.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 55,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 56
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 31

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 542,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 171 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 95 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 55,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 42,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 453 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 20 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 11 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 699 – 705. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 8 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 51,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 27
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 14

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 417 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 433 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 154 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 35,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 74,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 38 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 168 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 7 822,80 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3 430 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava práv a pov. k mal. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, splnenie povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 19.854,80 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o nahradenie prejavu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na uloženie výchovného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5601,06 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zriadenie vecného bremena v… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3787,76 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5 090 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.