JUDr. Dana Farkašová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Prešov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1128 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 36 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 12 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 613 – 617. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 1.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 78,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 184
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 145

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 677,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 130 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 93 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 71,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 34% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 532 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 176 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 35
 • Počet potvrdených odvolaní – 22

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 351 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 280 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 104 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 33,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 95,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 318 – 330. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 1
 • 2012 – znížený nápad v agendách C, Cb – 1/2 nápad – rovnomernosť zaťaženia
 • 2011 – od 1.4.2011 zastavený nápad z dôvodu odchodu sudkyne na materskú dovolenku; 2012 – znížený nápad v agendách C, Cb – 1/2 nápad – rovnomernosť zaťaženia
 • 2011 – od 1.4.2011 zastavený nápad z dôvodu odchodu sudkyne na materskú dovolenku
 • 2011 – 0; 2013 – 1
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne vynesené súdne rozhodnutia.

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne minulé súdne pojednávania.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.