JUDr. Ľubica Balalová

 1. Active judge at the court Okresný súd Trenčín, we register 3,735 hearings and 2,963 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 21 years, 4 - ročný mandát.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1481 days in the period and was assigned on average 91 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 20 from 40 possible points and ranked on 389 – 410. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 11 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 74.4% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 121
 • Number of Affirmed Decisions – 90

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.1% of cases. The average in the same agenda is 7.9%.

Of the total number of the judge's judgements 1.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 330.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 294 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 185 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 62.9% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 123.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1061 days in the period and was assigned on average 68 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 17 from 40 possible points and ranked on 557 – 575. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 8 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 72% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 82
 • Number of Affirmed Decisions – 59

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.7% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 1.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 486 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 402 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 241 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 60% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 98.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 644 days and on average was assigned 176 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 68,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 48
 • Number of confirmed judgements – 33

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 353 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 347 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 279 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 67,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 135% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 481 – 489. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 9,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku, 30.10.2013 Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľa, nariadenia...)
 • 2012 – 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 18.–19.10.2012 Medzinárodné právo rodinné, 15.–16.11.2012 Európske a medzinárodné právo súkromné
 • 2011 – 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne 23.–24. novembra 2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti občianskeho práva; 2012 – 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 18.–19.10.2012 Medzinárodné právo rodinné, 15.–16.11.2012 Európske a medzinárodné právo súkromné; 2013 – 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku, 30.10.2013 Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľa, nariadenia...)
 • 2011 – 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne 23.–24. novembra 2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti občianskeho práva

Published judgements

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Rozvod
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do náhradnej osobnej… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do náhradnej osobnej… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, konanie o spôsobilosti na… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného na… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do náhradnej… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do pestúnskej… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy práv a… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie ústavnej… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností k… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, konanie o osvojiteľnosti Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie výkonu… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností k… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie vyživovacej… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, odstránenie vady Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do náhradnej osobnej… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.