JUDr. Ľubica Balalová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 3 934 pojednávaní a 3 139 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 21 rokmi, 4 - ročný mandát.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1481 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 91 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 389 – 410. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 11 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 74,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 121
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 90

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 330,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 294 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 185 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 62,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 123,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1061 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 68 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 17 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 557 – 575. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 8 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 72% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 82
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 59

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 486 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 402 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 241 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 60% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 98,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 644 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 176 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 68,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 48
 • Počet potvrdených odvolaní – 33

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 353 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 347 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 279 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 67,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 135% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 481 – 489. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 9,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku, 30.10.2013 Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľa, nariadenia...)
 • 2012 – 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 18.–19.10.2012 Medzinárodné právo rodinné, 15.–16.11.2012 Európske a medzinárodné právo súkromné
 • 2011 – 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne 23.–24. novembra 2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti občianskeho práva; 2012 – 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 18.–19.10.2012 Medzinárodné právo rodinné, 15.–16.11.2012 Európske a medzinárodné právo súkromné; 2013 – 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku, 30.10.2013 Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľa, nariadenia...)
 • 2011 – 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne 23.–24. novembra 2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti občianskeho práva

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, konanie o spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy styku Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, výkon rozhodnutia - úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy styku Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.