JUDr. Jana Zuzan

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 1 432 pojednávaní a 756 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Levice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 375 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 28 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 389 – 410. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 43
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 30

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 264,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 202 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 138 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 68,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 132,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5000 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 1.189,24… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1655,03 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie práva neplatiť… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zmena priezviska Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR o sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR na sumu 4… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.