JUDr. Slávka Garančovská

 1. Active judge at the court Okresný súd Košice I, we register 890 hearings and 2,292 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 16 years.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 765 days in the period and was assigned on average 44 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 9 from 40 possible points and ranked on 634 – 638. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 6 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 53.8% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 39
 • Number of Affirmed Decisions – 21

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.2% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 2.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 492.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 255 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 151 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 59.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 81.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 290 days and on average was assigned 61 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 41,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 17
 • Number of confirmed judgements – 7

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 22.5.2012(lSprR/22/2012) s účinnosťou od 1.6.2012 bolo pozastavené prideľovanie vecí v agendách registra K a R. Opatrením predsedu súdu zo dňa 21.6.2012( 1SprR/28/2012) olo pozastavené prideľovanie vecí registra Cb, CbPv, Cbcud, Cbr,Cbi,Zm, CbZm,Rob.
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 22.5.2012(lSprR/22/2012) s účinnosťou od 1.6.2012 bolo pozastavené prideľovanie vecí v agendách registra K a R. Opatrením predsedu súdu zo dňa 21.6.2012( 1SprR/28/2012) olo pozastavené prideľovanie vecí registra Cb, CbPv, Cbcud, Cbr,Cbi,Zm, CbZm,Rob.
 • 2011 – 21.–22.2.2011 Zmenkové a šekové právo 27.5.2011 Obchodné záväzkové vzťahy 27.–28.6.2011 Prehľad aktuál. judik. v oblasti obchodného práva. 21.–22.11.2011 Konkurz a konkurzné konanie 17.–18.10.2011 Nekalá súťaž, aplik. problémy.
 • 2011 – 21.–22.2.2011 Zmenkové a šekové právo 27.5.2011 Obchodné záväzkové vzťahy 27.–28.6.2011 Prehľad aktuál. judik. v oblasti obchodného práva. 21.–22.11.2011 Konkurz a konkurzné konanie 17.–18.10.2011 Nekalá súťaž, aplik. problémy.

Published judgements

 1. Uznesenie – Odmietnutie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.855,51 EUR s prísl.… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 329,56 Eur s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 295,41 EUR s prísl.… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 122,71 EUR s prísl.… Hearing will be held on

 5. Predbežné prejednanie sporu, určenie neplatnosti zmluvy a… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti dražby Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 343,31 Eur s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie oddlženia Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie konkurzu Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 49.937,54 Eur s prísl. Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 343,31 Eur s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zap. 12.660 EUR s prisl. Hearing was held on

 3. Predbežné prejednanie sporu, určenie neplatnosti zmluvy a… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 329,56 Eur s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 883,73 EUR s prísl.… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.855,51 EUR s prísl.… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti dražby Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 295,41 EUR s prísl.… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 122,71 EUR s prísl.… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4.386,84 Eur s prísl.… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.