JUDr. Slávka Garančovská

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 973 pojednávaní a 2 598 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 17 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 765 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 44 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 9 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 634 – 638. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 6 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 53,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 39
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 21

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 492,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 255 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 151 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 59,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 81,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 290 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 61 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 41,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 17
 • Počet potvrdených odvolaní – 7

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 22.5.2012(lSprR/22/2012) s účinnosťou od 1.6.2012 bolo pozastavené prideľovanie vecí v agendách registra K a R. Opatrením predsedu súdu zo dňa 21.6.2012( 1SprR/28/2012) olo pozastavené prideľovanie vecí registra Cb, CbPv, Cbcud, Cbr,Cbi,Zm, CbZm,Rob.
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 22.5.2012(lSprR/22/2012) s účinnosťou od 1.6.2012 bolo pozastavené prideľovanie vecí v agendách registra K a R. Opatrením predsedu súdu zo dňa 21.6.2012( 1SprR/28/2012) olo pozastavené prideľovanie vecí registra Cb, CbPv, Cbcud, Cbr,Cbi,Zm, CbZm,Rob.
 • 2011 – 21.–22.2.2011 Zmenkové a šekové právo 27.5.2011 Obchodné záväzkové vzťahy 27.–28.6.2011 Prehľad aktuál. judik. v oblasti obchodného práva. 21.–22.11.2011 Konkurz a konkurzné konanie 17.–18.10.2011 Nekalá súťaž, aplik. problémy.
 • 2011 – 21.–22.2.2011 Zmenkové a šekové právo 27.5.2011 Obchodné záväzkové vzťahy 27.–28.6.2011 Prehľad aktuál. judik. v oblasti obchodného práva. 21.–22.11.2011 Konkurz a konkurzné konanie 17.–18.10.2011 Nekalá súťaž, aplik. problémy.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie popretej pohľadávky v… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 12 500,00 € Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 12.500,- EUR podľa § 11 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2Up/1253/2020 - o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 11.376 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4.327,87 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 7361,15 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie oddlženia pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2.800,- EUR s prisl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 22.207,46 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4.280,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 12 500,00 € Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.