JUDr. Milan Majerník, PhD.

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 2 339 pojednávaní a 1 843 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 418 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 31 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 69 – 80. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 48
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 36

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 192,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 176 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 133 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 75,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 192% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 7686.99 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 20 k 221 ods. 1,ods.3… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Milan Majerník, PhD.
  Obžalovaný – M. F.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 10972,6 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2793.27 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 156 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Milan Majerník, PhD.
  Obžalovaný – E. L.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh o určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, na zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 400,00… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Milan Majerník, PhD.
  Obžalovaný – I. L.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 211 ods. 1 písm. b/… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Milan Majerník, PhD.
  Obžalovaný – H. T.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 805,02 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2733,27 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 289 ods. 1 Tr. zákona Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Milan Majerník, PhD.
  Obžalovaný – R. V.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, na vypratanie bytu, ktorému… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 194 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Milan Majerník, PhD.
  Obžalovaný – C. K.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.