JUDr. Tomáš Rudáš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Prievidza, evidujeme 679 pojednávaní a 373 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, splnenie podmienok… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2078,66 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie práva zodpovedajúceho… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 605,30 € istiny… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena rozhodnutia Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 25 576,20 EUR S… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie BSM za trvania… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.486,25 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.