JUDr. Tomáš Rudáš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Prievidza, evidujeme 814 pojednávaní a 494 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena rozhodnutia Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.002,85 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie 31 876,83… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8 222,32 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 70,70 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 70,7 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.840 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Tomáš Rudáš
  Obžalovaný – J. V.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 164,27 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.