JUDr. Peter Melichárek

  1. Active judge at the court Krajský súd Košice, in the meantime we register no hearings and no judgements.
    Note: - hosťujúci sudca na Okresnom súde Michalovce.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

We do not register any indicators for the judge yet.

Published judgements

We do not register any published judgements for the judge yet.

Upcoming hearings

  1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 4 321,82… Hearing will be held on

  2. Pojednávanie bez rozhodnutia, neúčinnosť darovacích zmlúv Hearing will be held on

  3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlasníckeho práva Hearing will be held on

  4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 80,82 Eur s… Hearing will be held on

  5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 15448,4 Eur s… Hearing will be held on

  6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 259,63 Eur s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

We do not register any past hearings for the judge yet.

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.