JUDr. Margaréta Hlaváčková

 1. Active judge at the court Okresný súd Košice I, we register 736 hearings and 10 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

None

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 579 days and on average was assigned 68 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 54,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 55
 • Number of confirmed judgements – 30

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 94 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 40 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 35 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 58,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 141,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 143 – 153. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 2.–3.4.2013 Problematika dopravných trestných činov. 20.–21.5.2013 Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest.
 • 2013 – 2.–3.4.2013 Problematika dopravných trestných činov. 20.–21.5.2013 Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest.
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31.7.2012 (1SprR/32/2012) v období od 1.8. do 10.8.2012 bolo pozastavené prideľovanie vecí registra T z dôvodu rovnomernosti zaťaženia sudcov.
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31.7.2012 (1SprR/32/2012) v období od 1.8. do 10.8.2012 bolo pozastavené prideľovanie vecí registra T z dôvodu rovnomernosti zaťaženia sudcov.

Published judgements

 1. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Iné práva a slobody Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 4Pv 278/15- § 212 ods. 2… Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obnova konania Hearing was held on

 4. 1Kv 5/12 - § 9 ods. 2, § 10 ods. 1 písm. b) § 219 ods. 1… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Margaréta Hlaváčková
  Defendants – H. R., I. G., and T. Z.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 2Pv 567/15 - § 245 ods.… Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pr/76/2013 - trest… Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 3Pv 304/2012 - § 213… Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Štefan Nagy-Bačo Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 2 Pv 357/05 - § 250… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.