JUDr. Agnesa Hvastová

 1. Active vice chairman at the court Okresný súd Rožňava, we register 2,958 hearings and 4,365 judgements.
  Note: .

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1411 days in the period and was assigned on average 27 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 28.5 from 40 possible points and ranked on 49 – 61. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 13.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 86.5% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 667
 • Number of Affirmed Decisions – 577

An appeal against the judge's judgements is filed in 24.1% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 281.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 169 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 127 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 75.1% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 206.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 998 days in the period and was assigned on average 30 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 24.5 from 40 possible points and ranked on 238 – 261. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 12.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 80.4% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 281
 • Number of Affirmed Decisions – 226

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.7% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 516 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 895 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 575 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 64.2% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 134.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 608 days and on average was assigned 248 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 72
 • Number of confirmed judgements – 51

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 158 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 177 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 464 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 62,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 72,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 458 – 472. mieste. Za kvalitu získal 10 z 15 možných bodov, za efektivitu 9,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Účasť na seminári 6 pracovných dní
 • 2012 – Účasť na seminári 3 pracovné dni.
 • 2011 – Účasť na seminári 1 pracovný deň; 2012 – Účasť na seminári 3 pracovné dni.; 2013 – Účasť na seminári 6 pracovných dní
 • 2011 – Účasť na seminári 1 pracovný deň

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 53.460,03 € s… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 26336,21 EUR s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5.672,87 € s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Vyporiadanie bezpodielového… Hearing will be held on

 5. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 23.832,31 € s prísl. Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4.892,02 € s prísl. Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 14.442,65 € s prísl. Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie, že nehnuteľnosť patrí… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.530,69 € s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Vyporiadanie bezpodielového… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhradu škody s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 385,69 EUR s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 23.832,31 € s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 53.460,03 € s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 26336,21 EUR s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5.672,87 € s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.892,02 € s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie otcovstva Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.