JUDr. Mária Jamrišková, PhD.

 1. Active judge at the court Krajský súd Banská Bystrica, we register 188 hearings and 312 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 12 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2012 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 149 days and on average was assigned 205 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 71,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 14
 • Number of confirmed judgements – 10

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 118 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 73 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 8 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 11% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 135,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 31,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 15 – 19. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 22 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Nápad zastavený od 01.05.2013 z dôvodu preloženia sudkyne na Krajský súd v Banskej Bystrici od 01.07.2013.
 • 2013 – 14.03.2013 určovacie žaloby
 • 2012 – Sudkyňa nastúpila do práce po ukončení rodičovskej dovolenky dňa 03.09.2012.; 2013 – Nápad zastavený od 01.05.2013 z dôvodu preloženia sudkyne na Krajský súd v Banskej Bystrici od 01.07.2013.
 • 2012 – Sudkyňa nastúpila do práce po ukončení rodičovskej dovolenky dňa 03.09.2012.
 • 2012 – 23.– 24.10.2012 – Pracovné stretnutie civilných sudcov, 25.– 26.10.2012 – Praconé stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P, 08.11.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde, 26.–27.11.2012 – Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúra; 2013 – 14.03.2013 určovacie žaloby
 • 2012 – 23.– 24.10.2012 – Pracovné stretnutie civilných sudcov, 25.– 26.10.2012 – Praconé stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P, 08.11.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde, 26.–27.11.2012 – Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúra

Published judgements

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Konkurz
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Náhrada škody
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Konkurz
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Konkurz
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6640,5 Eur s… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 19.212,88 Eur s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 11.455,69 Eur s… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na vydanie PR na sumu… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, sumu 3.780 eur s prísl. Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2976 Eur s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyhlásenie konkurzu Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 6936,99 Eur s… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6 448,15 € s prísl. Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vylúčenie zapísaného… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.