Mgr. Patrície Kepeňová

  1. Active judge at the court Okresný súd Trenčín, in the meantime we register no hearings and no judgements.
  1. The judge has been nominated to function for more than 17 years.
  2. The judge has been nominated to function for more than 21 years, 4 - ročný mandát.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2012 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 426 days and on average was assigned 14 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

  • 2013 – 21.–22.03.2013 Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a medzinárodných, 06.–07.05.2013 Pracovné stretnutie "Aktuálne problémy v aplikačnej praxi insolvenčného práva", 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku
  • 2012 – 20.–21.03.2012 Pracovné stretnutie konkurzných sudcov, 23.–24.04.2012 Konkurzné právo, cezhraničný konkurz, reštrukturalizácia, 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku; 2013 – 21.–22.03.2013 Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a medzinárodných, 06.–07.05.2013 Pracovné stretnutie "Aktuálne problémy v aplikačnej praxi insolvenčného práva", 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku
  • 2012 – 20.–21.03.2012 Pracovné stretnutie konkurzných sudcov, 23.–24.04.2012 Konkurzné právo, cezhraničný konkurz, reštrukturalizácia, 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku

Published judgements

We do not register any published judgements for the judge yet.

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

We do not register any past hearings for the judge yet.

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.