JUDr. Kerecmanová Eva

 1. Active judge at the court Okresný súd Košice okolie, we register 882 hearings and no judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 631 days and on average was assigned 187 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 78,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 51
 • Number of confirmed judgements – 40

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 359 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 500 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 210 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 40,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 85% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 385 – 401. mieste. Za kvalitu získal 12 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 28.–29.11.2013 – "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" – poslucháč; 28.11.2013 – "Odborný seminár sudcov" – poslucháč; 17.12.2013 – "Práca s aplikáciou APD" – poslucháč
 • 2013 – 28.–29.11.2013 – "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" – poslucháč; 28.11.2013 – "Odborný seminár sudcov" – poslucháč; 17.12.2013 – "Práca s aplikáciou APD" – poslucháč

Published judgements

We do not register any published judgements for the judge yet.

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie, Zrušenie a vyporiadanie BSM Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Určenie otcovstva Hearing was held on

 3. Pojednávanie, O určenie nehnuteľnosti do dedičstva Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Vyporiadanie BSM Hearing was held on

 5. Pojednávanie, Zaplatenie 4 500 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Ochranu vlastnického práva Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 1 500 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Vyporiadanie BSM Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Vyporiadanie BSM Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 200 000 € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.