JUDr. Kerecmanová Eva

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 882 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.

Indikátory za rok 2021

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 631 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 187 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 78,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 51
 • Počet potvrdených odvolaní – 40

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 359 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 500 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 210 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 40,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 85% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 385 – 401. mieste. Za kvalitu získal 12 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 28.–29.11.2013 – "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" – poslucháč; 28.11.2013 – "Odborný seminár sudcov" – poslucháč; 17.12.2013 – "Práca s aplikáciou APD" – poslucháč
 • 2013 – 28.–29.11.2013 – "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" – poslucháč; 28.11.2013 – "Odborný seminár sudcov" – poslucháč; 17.12.2013 – "Práca s aplikáciou APD" – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne vynesené súdne rozhodnutia.

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie, Zrušenie a vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, O určenie nehnuteľnosti do dedičstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Zaplatenie 4 500 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Ochranu vlastnického práva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 1 500 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 200 000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.