JUDr. Klaudia Kosková

 1. Active judge at the court Krajský súd Banská Bystrica, we register 273 hearings and 989 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Zvolen, we register 473 hearings and 603 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 23 years, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. The judge has been nominated to function for more than 26 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 622 days and on average was assigned 170 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 56% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 50
 • Number of confirmed judgements – 28

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 290 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 370 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 243 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 59,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 147% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 458 – 472. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 12 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 25. 04. – 26. 04. 2013 Pracovné stretnutie sudcov banskobystrického kraja, Omšenie; 17. 10. – 18. 10. 2013 Pracovné stretnutie OPK banskobystrického kraja, Omšenie;
 • 2012 – 26. – 27. 04. 2012 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 21. – 22. 05. 2012 – pracovné stretnutie sudcov Okresného súdu Zvolen, 17. – 18. 09. 2012 – pracovné stretnutie obchodno–právneho kolégia
 • 2011 – Účasť na zasadnutí občianskoprávneho kolégia – 2 dni; 2012 – 26. – 27. 04. 2012 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 21. – 22. 05. 2012 – pracovné stretnutie sudcov Okresného súdu Zvolen, 17. – 18. 09. 2012 – pracovné stretnutie obchodno–právneho kolégia; 2013 – 25. 04. – 26. 04. 2013 Pracovné stretnutie sudcov banskobystrického kraja, Omšenie; 17. 10. – 18. 10. 2013 Pracovné stretnutie OPK banskobystrického kraja, Omšenie;
 • 2011 – Účasť na zasadnutí občianskoprávneho kolégia – 2 dni
 • 2011 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––; 2013 – –––
 • 2011 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Published judgements

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Darovacia zmluva
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Pracovné právo
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Dedičské právo
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmenené
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava práv a povinností… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozšírenie styku s mal. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zníženie vyživného a iné Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 19450 Eur s… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4881,83 EUR s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva s mal.… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 950 € s prísl. Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, uloženie výchovného opatrenia… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 19012,8 Eur s… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1250,41 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.