Mgr. Iveta Bebejová

 1. Active judge at the court Okresný súd Dolný Kubín, we register 1,874 hearings and 2,473 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1471 days in the period and was assigned on average 55 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 28.5 from 40 possible points and ranked on 49 – 61. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 18 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 76.9% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 143
 • Number of Affirmed Decisions – 110

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.9% of cases. The average in the same agenda is 7.9%.

Of the total number of the judge's judgements 2.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 106.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 48 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 8 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 16.7% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 114.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1038 days in the period and was assigned on average 42 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 31.5 from 40 possible points and ranked on 31 – 40. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 21 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 76.7% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 120
 • Number of Affirmed Decisions – 92

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.3% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 2.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 105 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 75 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 9 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 12% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 112% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 627 days and on average was assigned 94 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 69
 • Number of confirmed judgements – 52

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 93 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 50 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 22 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 73 – 81. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 15–16.4.2013 – Európsky platobný rozkaz, európske konanie s nízkou hodnotou spolu a ďalšie predpisy EU
 • 2012 – Vzdelávanie 5 dní 9.–10.2.2012 – Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov 23.–24.10.2012 – pracovné stretnutie sudcov obč. a obchodnej agendy 9.11.2012 – Striedavá starostlivosť – Banská Bystrica 17.12.2012 – Exekučné právo Omšenie
 • 2011 – školenia 7 dní 28.2.2011 – Vnútroštátne aplikácie práva EU v aktuálnej súdnej praxi, prejudiciálne konanie pred súdnym dvorom EÚ – Omšenie 2.–3. 3. 2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – sudcovská tvorba práva – Omšenie 7–8.9.2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – Omšenie 18.–19.10.2011 – Pracovné stretnutie sudcov rozšíreného občianskoprávneho kolégia – Omšenie ; 2012 – Vzdelávanie 5 dní 9.–10.2.2012 – Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov 23.–24.10.2012 – pracovné stretnutie sudcov obč. a obchodnej agendy 9.11.2012 – Striedavá starostlivosť – Banská Bystrica 17.12.2012 – Exekučné právo Omšenie ; 2013 – 15–16.4.2013 – Európsky platobný rozkaz, európske konanie s nízkou hodnotou spolu a ďalšie predpisy EU
 • 2011 – školenia 7 dní 28.2.2011 – Vnútroštátne aplikácie práva EU v aktuálnej súdnej praxi, prejudiciálne konanie pred súdnym dvorom EÚ – Omšenie 2.–3. 3. 2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – sudcovská tvorba práva – Omšenie 7–8.9.2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – Omšenie 18.–19.10.2011 – Pracovné stretnutie sudcov rozšíreného občianskoprávneho kolégia – Omšenie

Published judgements

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyhlásenie za mŕtveho
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava rodičovských práv a… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava rodičovských práv a… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do náhradnej osobnej… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena obmedzenia spôsobilosti… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4.566,00 EUR Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do náhradnej osobnej… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava rodičovských práv a… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 535,47 EUR s… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 388,85 EUR s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, podnet: začatie konania o… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.645,99 EUR s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, udelenie súhlasu matke podať… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do náhradnej osobnej… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 979,09 EUR s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do náhradnej osobnej… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do náhradnej osobnej… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 388,85 EUR s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, ustanovenie opatrovníka pre… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.