Okresný súd Dolný Kubín Radlinského 36, 026 25 Dolný Kubín

At the court there are 2 judges working.

For the court we register 13,372 hearings and 17,698 judgements.

Overall 13th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 84,594€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 19th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 10.4 months
 • Average duration for year 2012 is 10.8 months
 • Average duration for year 2011 is 12 months
 • Average duration for year 2010 is 18.1 months

Overall 22nd slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 12.1 months
 • Average duration for year 2012 is 11.5 months
 • Average duration for year 2011 is 12.2 months
 • Average duration for year 2010 is 14.6 months

Overall 25th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 5 months
 • Average duration for year 2012 is 4.9 months
 • Average duration for year 2011 is 5.3 months
 • Average duration for year 2010 is 6.4 months

Overall 5th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 3.8 months
 • Average duration for year 2012 is 6 months
 • Average duration for year 2011 is 10.2 months
 • Average duration for year 2010 is 10.8 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Dolný Kubín
Radlinského 36
026 25 Dolný Kubín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:30 - 11:00, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:30 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Miroslava Bobíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Sališ

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Peter Bebej

sudca

1 923

2 668

Mgr. Iveta Bebejová

sudkyňa

1 890

2 513

Mgr. Martin Bekeš

pravdepodobne VSÚ

0

194

JUDr. Miroslava Bobíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michaela Fábryová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Tajomníčka Elena Gregorová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Anna Katrenčíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Zuzana Krajčovicová

neznáma pracovníčka

0

482

JUDr. Renáta Kňazúrová

podpredseda

2 991

2 202

Mgr. Andrea Novotná

sudca

769

786

JUDr. Rastislav Plutinský

predseda

1 674

2 633

Mgr. Lucia Rosová

pravdepodobne VSÚ

0

325

JUDr. Marián Sališ

sudca

0

0

JUDr. Blažena Stašíková

sudkyňa

715

811

JUDr. Rastislav Stieranka

sudca

1 277

891

JUDr. Jana Veselá

sudca

2 128

2 115

JUDr. Alena Zbojová

pravdepodobne VSÚ

0

463

Mgr. Eliška Šnajderová

pravdepodobne VSÚ

0

86

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 15.815,08 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5.000,00 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 301,15 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Predbežné prejednanie sporu, o určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .