Okresný súd Dolný Kubín Radlinského 36, 026 25 Dolný Kubín

At the court there are 8 judges working.

For the court we register 11,268 hearings and 16,021 judgements.

Overall 13th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 84,594€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 19th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 10.4 months
 • Average duration for year 2012 is 10.8 months
 • Average duration for year 2011 is 12 months
 • Average duration for year 2010 is 18.1 months

Overall 22nd slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 12.1 months
 • Average duration for year 2012 is 11.5 months
 • Average duration for year 2011 is 12.2 months
 • Average duration for year 2010 is 14.6 months

Overall 25th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 5 months
 • Average duration for year 2012 is 4.9 months
 • Average duration for year 2011 is 5.3 months
 • Average duration for year 2010 is 6.4 months

Overall 5th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 3.8 months
 • Average duration for year 2012 is 6 months
 • Average duration for year 2011 is 10.2 months
 • Average duration for year 2010 is 10.8 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Dolný Kubín
Radlinského 36
026 25 Dolný Kubín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 11:00, 12:00 - 14:00
utorok: 8:00 - 11:00
streda: 8:30 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:30 - 11:00, 12:00 - 14:00
piatok: 8:00 - 11:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Rastislav Plutinský a podpredseda je JUDr. Renáta Kňazúrová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Peter Bebej

sudca

1 640

2 429

Mgr. Iveta Bebejová

sudkyňa

1 556

2 183

JUDr. Miroslava Bobíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Renáta Kňazúrová

podpredseda

2 427

1 825

Mgr. Andrea Novotná

sudca

420

526

JUDr. Rastislav Plutinský

predseda

1 433

2 414

JUDr. Marián Sališ

sudca

0

0

JUDr. Jana Veselá

sudca

1 749

1 885

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Peter Bebej

sudca

1 640

2 429

Mgr. Iveta Bebejová

sudkyňa

1 556

2 183

Mgr. Martin Bekeš

pravdepodobne VSÚ

0

204

JUDr. Miroslava Bobíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michaela Fábryová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Tajomníčka Elena Gregorová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Anna Katrenčíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Renáta Kňazúrová

podpredseda

2 427

1 825

JUDr. Zuzana Krajčovicová

neznáma pracovníčka

0

482

Mgr. Andrea Novotná

sudca

420

526

JUDr. Rastislav Plutinský

predseda

1 433

2 414

Mgr. Lucia Rosová

pravdepodobne VSÚ

0

325

JUDr. Marián Sališ

sudca

0

0

Mgr. Eliška Šnajderová

pravdepodobne VSÚ

0

92

JUDr. Blažena Stašíková

sudkyňa

715

811

JUDr. Rastislav Stieranka

sudca

1 272

885

JUDr. Jana Veselá

sudca

1 749

1 885

JUDr. Alena Zbojová

pravdepodobne VSÚ

0

463

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na zhabanie veci Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Schválenie dohody o VT -… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba P-156 TZ a i. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba-P348/1d Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba-P207/1,3b Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Schválenie dohody o VT Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba - P277/a/1… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba-P219/1,P212/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .