JUDr. Juraj Lehotský

 1. Active judge at the court Okresný súd Zvolen, we register 2,778 hearings and 2,655 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 21 years, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. The judge has been nominated to function for more than 25 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1498 days in the period and was assigned on average 39 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 18 from 40 possible points and ranked on 478 – 505. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 56.3% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 222
 • Number of Affirmed Decisions – 125

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.6% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 246.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 144 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 68 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 47.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 151.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1069 days in the period and was assigned on average 35 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 19 from 40 possible points and ranked on 492 – 506. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 52.1% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 165
 • Number of Affirmed Decisions – 86

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.5% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 4.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 284 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 460 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 154 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 33.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 107.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 650 days and on average was assigned 163 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 84
 • Number of confirmed judgements – 52

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 364 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 309 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 206 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 57,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 545 – 555. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 9,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – 26. – 27. 04. 2012 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 21. – 22. 05. 2012 – pracovné stretnutie sudcov Okresného súdu Zvolen, 18. – 19. 06. 2012 – spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností
 • 2011 – Žiadne; 2012 – 26. – 27. 04. 2012 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 21. – 22. 05. 2012 – pracovné stretnutie sudcov Okresného súdu Zvolen, 18. – 19. 06. 2012 – spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností; 2013 – –––
 • 2011 – Žiadne
 • 2011 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––; 2013 – –––
 • 2011 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Published judgements

 1. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na schválenie právneho… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, pozbavenie svojprávnosti Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.880,25 € s… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodičovských… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie peňažnej náhrady… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie ústavnej… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 977,87 Eur s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 432,43 EUR s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úpravu práv… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o neplatnosť… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného na maloleté… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie zodpovednosti… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3,400,00 € s úrokmi… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie peňažnej náhrady… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.