Mgr. Juraj Lukáč

 1. Active judge at the court Okresný súd Liptovský Mikuláš, we register 2,081 hearings and 1,911 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 10 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, and 2012.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Indicators for 2021

Overall evaluation of the judge is average.
Incoming cases for the judge in 2021 were mostly from criminal agenda. Judge's decrees in 2021 were mostly from criminal agenda.

Component – Quality

We register 70.42% decrees for the judge, which are confirmed by the higher court in case of an appeal. The median amongst judges is 68,9%. We register 311 decrees concerning appeals.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Component – Effectivity

The judge had overal appointment of cases of 102.75% in 2021. The median amongst judges is 107,9%.
Anticipated time of the judge was based on data from 2021 321 days. Median amongst judges was 224,3 days.
In 2021 the judge decided 224 cases in the observed agendas.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Component – Productivity

Weighted product of the judge in 2021 was 244.227. Median amongst judges was 248,1.
For the judge we register 155 unresolved cases at the end of 2021. From those 53.55% are restant cases. Median amongst judges was 39,34% of restant cases from the total number of unresolved cases.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Overall Evaluation
Evaluation on a scale from 0 to 10.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was not assigned to any agenda dominantly. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1066 days in the period and was assigned on average 48 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 21.5 from 40 possible points and ranked on 317 – 344. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 14 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 69.5% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 187
 • Number of Affirmed Decisions – 130

An appeal against the judge's judgements is filed in 13% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 195.1 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 124 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 58 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 46.8% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 108.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 643 days in the period and was assigned on average 33 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 25.5 from 40 possible points and ranked on 194 – 213. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 18 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 68.3% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 126
 • Number of Affirmed Decisions – 86

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.3% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 4.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 150 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 118 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 72 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 61% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 124.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 204 days and on average was assigned 243 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 90% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 10
 • Number of confirmed judgements – 9

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 254 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 223 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 2 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 0,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 64,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 31 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 24 – 27. mieste. Za kvalitu získal 14,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – sudca nastúpil do funkcie 12. 02. 2013
 • 2013 – sudca nastúpil do funkcie 12. 02. 2013
 • 2013 – 22.–2315.2013– JA Omšenie – Seminár 19.–21.11.2013– –/– – prísl.súdu – Brusel 1,2
 • 2013 – 22.–2315.2013– JA Omšenie – Seminár 19.–21.11.2013– –/– – prísl.súdu – Brusel 1,2

Published judgements

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh na uloženie OL Hearing will be held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 221 ods.1… Hearing will be held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 213 ods.1,3 písm.… Hearing will be held on

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 157/1,2 písm. a), §… Hearing will be held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 157 ods.1, 2… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 221 ods.1,2,3… Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 360 ods.1,2… Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa §201 dos.1 TRZ Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 245 ods. 1 TRZ Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 212 ods.1 písm.… Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 149 ods. 1, 2… Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 149 ods. 1 TRZ Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 289/3 písm. c)… Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 1 písm.… Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 367 ods. 1… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.