JUDr. Miroslava Maláriková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 2 202 pojednávaní a 1 898 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 12 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 636 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 174 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 112
 • Počet potvrdených odvolaní – 73

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 228 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 333 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 97 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 89,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 318. – 330. mieste. Za kvalitu získal 7 z 15 možných bodov, za efektivitu 15 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 22.–23.5.2013 –2 dni – Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností – poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dní – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2012 – 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 21.–23.11. 3 dni Určenie medzinárodne príslušného súdu; Určenie rozhodného práva .... poslucháč
 • 2011 – 25.–27.5 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč; 2012 – 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 21.–23.11. 3 dni Určenie medzinárodne príslušného súdu; Určenie rozhodného práva .... poslucháč ; 2013 – 22.–23.5.2013 –2 dni – Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností – poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dní – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2011 – 25.–27.5 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy titulom mzdového… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2 675,92 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej starostlivosti… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 1.330,67 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 2.000,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody z ublíženia na zdraví Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 4.979,10 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, výživné pre plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4 618,78 Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.882,18 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3.592,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR o zaplatenie 220,75 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.