JUDr. Štefan Novák

 1. Active judge at the court Krajský súd Banská Bystrica, we register 692 hearings and 194 judgements.
 2. Inactive vice chairman at the court Okresný súd Banská Bystrica, we register 1,242 hearings and 1,753 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1238 days in the period and was assigned on average 65 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 26 from 40 possible points and ranked on 113 – 132. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 79.1% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 91
 • Number of Affirmed Decisions – 72

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.7% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 1.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 102.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 75 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 28 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 37.3% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 103.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 814 days in the period and was assigned on average 41 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 26.5 from 40 possible points and ranked on 153 – 167. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 17.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 73% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 37
 • Number of Affirmed Decisions – 27

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.5% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 101 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 68 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 19 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 27.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 98% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2012 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 401 days and on average was assigned 50 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 121 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 44 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 19 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 41,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 111,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici spojeného s poradou so sudcami okresných súdov v obvode pôsobnosti krajského súdu vybavujúcimi trestnoprávnu agendu,21.–22.10.2013,IMS Omšenie, Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva) / 2013/KVP/78,14.–15.11.2013,JA Omšenie
 • 2012 – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku/2012/KSP/28, 23.–24.02.2012,Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcov a vyšších súdnych úradníkov okresných súdov vybavujúcich trestnoprávnu agendu v obvode pôsobnosti krajského súdu,04.–05.10.2012,Omšenie ; 2013 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici spojeného s poradou so sudcami okresných súdov v obvode pôsobnosti krajského súdu vybavujúcimi trestnoprávnu agendu,21.–22.10.2013,IMS Omšenie, Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva) / 2013/KVP/78,14.–15.11.2013,JA Omšenie
 • 2012 – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku/2012/KSP/28, 23.–24.02.2012,Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcov a vyšších súdnych úradníkov okresných súdov vybavujúcich trestnoprávnu agendu v obvode pôsobnosti krajského súdu,04.–05.10.2012,Omšenie

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Zrušené
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Majetok
  Zmenené
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Rodina a mládež
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Život a zdravie
  Zmenené
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z20, 189/1,2 Hearing will be held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z189/1,2,3 a iné Hearing will be held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p360/1,2 Hearing will be held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P364/1,2 a iné Hearing will be held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P289/1 Hearing will be held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p20,221/1 Hearing will be held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z208/1,3, P211/1,3 a iné Hearing will be held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p352/1 p221/1 Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z20, 356 Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z179/1,3 Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p289/1 Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P20, 212/1 Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P 360/1, 2 Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z172/1 Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z208/1,3 a iné Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P20,359/1 P364/1,2 Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p149/1,2 Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p20,221/1 Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.