JUDr. Jana Očenášová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Levice, evidujeme 451 pojednávaní a 291 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 8 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 179 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 307 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 352 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 287 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 88 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 30,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 54,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudkyňa sa zúčastnila na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2013 – Sudkyňa sa zúčastnila na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2013 – Od 12.02.2013 vymenovaná za sudkyňu pre OS Levice. Agenda sa jej prideľovala od 13.02.2013. Po JUDr. Petríkovej prevzala nevybavené veci v súlade s Dodatkom č.2/2013 pod SPR 165/2013 zo dňa 12.2.2013, ktorý nadobudol účinnosť 13.2.2013.
 • 2013 – Od 12.02.2013 vymenovaná za sudkyňu pre OS Levice. Agenda sa jej prideľovala od 13.02.2013. Po JUDr. Petríkovej prevzala nevybavené veci v súlade s Dodatkom č.2/2013 pod SPR 165/2013 zo dňa 12.2.2013, ktorý nadobudol účinnosť 13.2.2013.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Rozvod+ úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Rozvod+vých. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Rozvod + úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Rozvod + úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Náhradná osobná starostlivosť Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zverenie do starostlivosti otca Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zvýšenie výživného+úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.