JUDr. Milan Petričko

 1. Active judge at the court Okresný súd Trebišov, we register 566 hearings and 685 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1509 days in the period and was assigned on average 70 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 20 from 40 possible points and ranked on 389 – 410. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 14 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 63.5% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 52
 • Number of Affirmed Decisions – 33

An appeal against the judge's judgements is filed in 3.5% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 1.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 47.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 23 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 17 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 73.9% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 100% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1078 days in the period and was assigned on average 53 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 23.5 from 40 possible points and ranked on 286 – 303. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 65.6% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 32
 • Number of Affirmed Decisions – 21

An appeal against the judge's judgements is filed in 2.9% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 79 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 58 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 36 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 62.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 95% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 650 days and on average was assigned 52 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 12
 • Number of confirmed judgements – 9

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 59 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 19 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 12 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 99,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 31 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 24 – 27. mieste. Za kvalitu získal 13,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Zníženie pridelených veci z dôvodu vykonávania funkcie predsedu súdu.
 • 2012 – Zníženie pridelených vecí z dôvodu vykonávania funkcie predsedu súdu.
 • 2011 – Zníženie pridelených veci z dôvodu vykonávania funkcie predsedu súdu; 2012 – Zníženie pridelených vecí z dôvodu vykonávania funkcie predsedu súdu.; 2013 – Zníženie pridelených veci z dôvodu vykonávania funkcie predsedu súdu.
 • 2011 – Zníženie pridelených veci z dôvodu vykonávania funkcie predsedu súdu

Published judgements

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1 Pv 677/15- prečin… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Milan Petričko
  Defendant – I. R.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 2Pv 133/13/8811 - prečin… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Milan Petričko
  Defendant – P. L.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 2 Pv 473/18/8811 prečin… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Milan Petričko
  Defendant – A. U.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2 Pv 603/18/8811 prečin… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Milan Petričko
  Defendant – V. Q.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 2Pv 101/10 - zločin… Hearing was held on

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 1 Pv 521/18/8811 prečin… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Milan Petričko
  Defendant – R. S.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 38/16/8811, zločin… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Milan Petričko
  Defendant – F. H.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2 Pv 489/17/8811 prečin… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Milan Petričko
  Defendant – O. P.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2Pv 101/10 - zločin… Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2 Pv 489/17/8811 prečin… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.