JUDr. Milan Petričko

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 566 pojednávaní a 683 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1509 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 70 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 389 – 410. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 63,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 52
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 33

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 47,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 23 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 17 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 73,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 100% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1078 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 53 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 286 – 303. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 32
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 21

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 2,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 79 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 58 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 36 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 62,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 95% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 650 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 52 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 12
 • Počet potvrdených odvolaní – 9

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 59 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 19 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 12 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 99,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 31 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 24 – 27. mieste. Za kvalitu získal 13,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Zníženie pridelených veci z dôvodu vykonávania funkcie predsedu súdu.
 • 2012 – Zníženie pridelených vecí z dôvodu vykonávania funkcie predsedu súdu.
 • 2011 – Zníženie pridelených veci z dôvodu vykonávania funkcie predsedu súdu; 2012 – Zníženie pridelených vecí z dôvodu vykonávania funkcie predsedu súdu.; 2013 – Zníženie pridelených veci z dôvodu vykonávania funkcie predsedu súdu.
 • 2011 – Zníženie pridelených veci z dôvodu vykonávania funkcie predsedu súdu

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1 Pv 677/15- prečin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Milan Petričko
  Obžalovaný – I. R.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 2Pv 133/13/8811 - prečin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Milan Petričko
  Obžalovaný – P. L.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 2 Pv 473/18/8811 prečin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Milan Petričko
  Obžalovaný – A. U.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2 Pv 603/18/8811 prečin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Milan Petričko
  Obžalovaný – V. Q.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 2Pv 101/10 - zločin… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 1 Pv 521/18/8811 prečin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Milan Petričko
  Obžalovaný – R. S.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 38/16/8811, zločin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Milan Petričko
  Obžalovaný – F. H.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2 Pv 489/17/8811 prečin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Milan Petričko
  Obžalovaný – O. P.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2Pv 101/10 - zločin… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2 Pv 489/17/8811 prečin… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.